Cấm xem vị trí các module trên Template


Friday, 28 March 2008 23:57

Theo mặc định, các Website Joomla đều cho phép xem vị trí các module của Template theo dạng đường dẫn

http://domain/index.php?tp=1 hoặc http://domain/?tp=1

VD: http://joomla.org/?tp=1

Để cấm (vô hiệu hóa) tính năng trên bạn chỉ cần thêm các dòng sau vào file “.htaccess” (được đặt ở thư mục chứa Joomla – cùng mức với file configuration.php)

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} tp=
RewriteRule ^(.*)$ http://vinaora.com/index.php [F,L]

Dòng 1 & 2 nếu có rồi thì thôi.
Thay http://vinaora.com/index.php = link mà các bạn muốn
F: Fobridden (Còn nếu nếu muốn chuyển hướng về trang chủ thì thay F = R: Redirect)
L: Last rule

Đây cũng là cách để chặn lọc và chuyển hướng các chuỗi không mong muốn.

Hosting phải hỗ trợ file “.htaccess” và mod_rewrite phải được bật
Tham khảo thêm

* http://www.joomlaviet.org/forum/viewtopic.php?f=33&t=5511
* http://www.joomlaviet.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=6350

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s