Tìm hiểu về đường dẫn URL và Itemid


Một ví dụ về URL và Itemid

Bạn hãy truy cập vào trang chủ của Joomla và tìm bài viết “What is Joomla!”, hãy chú ý quan sát đường dẫn (url hay link) của nó là

http://www.joomla.org/content/view/12/26/ hoặc

http://joomla.org/component/option,com_content/task,view/id,12/Itemid,26/

Bạn đã trông thấy đường link ngắn gọn như vậy là do admin của trang Joomla.org đã bật chức năng “Search Engine Friendly URLs” (Site => Global Configuration => SEO => Search Engine Friendly URLs = Yes). Còn thực tế thì link gốc ban đầu sẽ là

http://joomla.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=26

Hãy chú ý con số 26 ở cuối cùng của mỗi URL ở trên. Đó chính là Itemid = 26
Mổ xẻ 2 URL trên

URL mặc định URL khi bật SEO
Các thí dụ khác
Tên Component
option=com_content content option=com_contact là component liên hệ
Tác vụ thực hiện task=view view task=emailform cho phép gửi thư qua email

do_pdf tạo bản in PDF
mã (id) của bài viết
id=12 12 Bắt đầu từ 1.

Bài viết “Joomla 1.0.15 released” có id=4609
mã (id) của mục menu dẫn đến bài viết Itemid=26 26
Bắt đầu từ 1.

Các bài viết trên trang chủ gắn với menu Home/Main có id=1
Mục đích của Itemid

Itemid được dùng để quyết định sự xuất hiện của các module và template. Mỗi module có thể được gắn với tất cả các menu (nghĩa là xuất hiện với mọi Itemid) hay chỉ được gắn với một số menu nào đó.

VD: Module “Who is Online” xuất hiện ở mọi trang (tức là được gắn với mọi menu hay mọi ItemID)

Tương tự như vậy, mỗi template cũng được gắn với tất cả các menu (với mọi Itemid) hay chỉ được gắn với một số menu nhất định (một số Itemid).
Keyword:

* link, url, itemid

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s