Các khái niệm Section, Category và Content là gì?


Trước khi đi vào xây dựng một Website bằng Joomla chúng ta cần nắm rõ 3 khái niệm quan trọng: Section, Category và Content. Vậy Section là gì? Category là gì? Content là gì?.

Chúng ta cùng xem “Cấu trúc nội dung của một Website Joomla” được thể hiện thông qua hình vẽ dưới đây:
anh 1
Section 1
——–|Category 1a
——–|Category 1c
——–|Category 1b
Section 2
——–|Category 2a
——–|Category 2b
——————–|Content 2b1
——————–|Content 2b2

Section là gì?

Section: Các mục, các lĩnh vực, các dòng sản phẩm, dịch vụ… mà Website muốn đề cập tới.

VD1: Một Website bán sách trực tuyến có thể bao gồm các Section: “Sách Văn học”, “Sách Tin học”, “Sách Toán học”…

VD2: Một Website về tin tức có thể bao gồm các Section: “Thể thao”, “Văn hóa”, “Pháp luật”…
Category là gì?

Category: Các chuyên mục, loại sản phẩm, loại dịch vụ… được đề cập một cách cụ thể hơn, chi tiết hơn.

VD1: Trong Section “Văn học” có các Category: “Tiểu thuyết”, “Truyện ngắn”, “Hồi ký”…

VD2: Trong Section “Thể thao” có các Category: “Bóng đá”, “Quần vợt”, “Các môn thể thao khác”…
Content là gì?

Content: Toàn bộ nội dung của một bài viết và thường gồm 2 phần:

* Phần giới thiệu (Intro Text): Phần này nêu ngắn gọn, tóm tắt hoặc là ý mở đầu cho toàn bộ bài viết.
* Phần chi tiết (Description Text): Phần còn lại của bài viết.

Như vậy để tạo một bài viết chúng ta cần qua tối đa 3 bước và tối thiểu là 1 bước nếu đã co Section và Category:

1. Bước 1: Tạo Section: Vào Content –> Section Manager
2. Bước 2: Tạo Category: Vào Content –> Category Manager
3. Bước 3: Tạo Content: Vào Content –> Article Manager –> New

Theo vinaora

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s