Các thông số cần chú ý khi Upload Joomla lên Hosting


Đối với Joomla! 1.5
Các thông số kết nối với Database

/* Database Settings */
var $dbtype = ‘mysql’; // Thường là ‘mysql’. Ngoài ra có thể là ‘mysqli’ (tốt hơn ‘mysql’)

var $host = ‘localhost’; // Thường là ‘localhost’.
// Ngoài ra có thể là tên hoặc IP của MySQL server
// VD: ‘mysql01.vinaora.com’, ‘208.67.222.222’

var $user = ‘xxx’; // Tên của tài khoản MySQL gắn với database chứa website Joomla.
// VD: root, vinaora…

var $password = ‘xxx’; // Mật khẩu của tài khoản MySQL nói trên.

var $db = ‘xxx’; // Tên của database chứa website Joomla.
// VD: joomla, vinaora_joomla

var $dbprefix = ‘jos_’; // Tiền tố của các bảng trong database. Mặc định là: ‘jos_’

Các thông số liên quan tới lưu trữ file

/* Server Settings */
var $absolute_path = ‘xxx’; // Đường dẫn tuyệt đối tới nơi chứa Joomla.
// Các phiên bản Joomla 1.5 gần đây đã bỏ thông số này
// VD: ‘C:\\www\\joomla’ (trên Windows)
// VD: ‘/home/vinaora.com/public_html’ (trên Linux)

var $log_path = ‘xxx’; // Đường dẫn lưu trữ các file log.
// VD: ‘C:\\www\\joomla\\logs’
// Hoặc bạn có thể sử dụng một đường dẫn khác, miễn là Writeable

var $tmp_path = ‘xxx’; // Đường dẫn lưu trữ các file tạm.
// VD: ‘/home/vinaora.com/public_html/tmp’
// Hoặc bạn có thể sử dụng một đường dẫn khác, miễn là Writeable

Thông số địa chỉ Website

var $live_site = ”; // Địa chỉ Website. VD: http://vinaora.com/joomla
// Các phiên bản Joomla 1.5 gần đây đã bỏ thông số này

Đối với Joomla! 1.0
Các thông số kết nối với Database

/* Database Settings */
$mosConfig_host = ‘localhost’; // Thường là ‘localhost’.
// Ngoài ra có thể là tên hoặc IP của Database server

$mosConfig_user = ”; // Tên của tài khoản MySQL gắn với database chứa website Joomla.
// VD: root, vinaora…

$mosConfig_password = ”; // Mật khẩu của tài khoản MySQL nói trên.

$mosConfig_db = ”; // Tên của database chứa website Joomla.
// VD: joomla, vinaora_joomla

$mosConfig_dbprefix = ‘jos_’; // Tiền tố của các bảng trong database. Mặc định là: ‘jos_’

Các thông số liên quan tới lưu trữ file

/* Server Settings */
$mosConfig_absolute_path = ‘xx’;// Đường dẫn tuyệt đối tới nơi chứa Joomla
// VD: ‘C:\\www\\joomla’
// VD: ‘/home/vinaora.com/public_html’

$mosConfig_cachepath = ‘xxx’; // Đường dẫn tới nơi chứa các file cache.
// Sẽ sử dụng khi bật tính năng cache
// VD: ‘C:\\www\\joomla\\cache’
// VD: ‘/home/vinaora.com/public_html/cache’

Thông số địa chỉ Website

$mosConfig_live_site = ”; // Địa chỉ Website.
// VD: ‘http://vinaora.com/joomla’, ‘http://vinaora.com’

Theo vinaora

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s