Khái niệm Front-end và Back-end


Front-end (tiền sảnh)

Front-end (tiền sảnh), còn được biết với tên gọi Public Front-end: phần giao diện phía ngoài, nơi tiếp xúc với mọi người sử dụng. Bất cứ ai cũng có thể trông thấy khi gõ đúng đường dẫn URL vào trình duyệt.

Front-end chứa 1 trang đặc biệt là FrontPage (homepage) – trang chủ.
Back-end (hậu sảnh)

Back-end, còn được biết với tên gọi Public Back-end, Administrator, Control Pane: phần dành cho người quản trị. Những người bình thường không biết đường dẫn để truy cập, hoặc nếu có biết thì cũng phải qua bước kiểm tra tài khoản.

Phần back-end được truy cập thông qua đường dẫn: http://your_domain/administrator.

VD: http://vinaora.com/administrator

Theo vinaora

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s