Vị trí của các module trong Joomla 1.5


(Vianora ) Một trong những tính năng quan trọng của Joomla là cho phép thay đổi vị trí của các module.

Mỗi template đều định nghĩa sẵn một số vị trí nhất định. Template mặc định của Joomla 1.5 có tất cả 10 vị trí (breadcrumb, debug, left, right, syndicate, top, user1, user2, user3 và user4). Do vậy bạn có thể chuyển một module bất kỳ tới 1 trong các vị trí trên (menu Extensions >> Module Manager >> Module XYZ >> Position)
anh 1
Lưu ý: Một vị trí có thể có nhiều module và một module cũng có thể cùng lúc có nằm ở nhiều vị trí bằng cách nhân bản (copy) chúng ra thành nhiều bản.
Vị trí của các module được đặt trên template mặc định của Joomla 1.5 như sau: anh 2
Để có thể xem nhanh các vị trí mà template của bạn hỗ trợ chỉ cần thêm “?tp=1” vào phía sau địa chỉ Website của bạn.

* VD: http://vinaora.com/joomla?tp=1
anh 3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s