Đưa xếp hạng Alexa vào trang web


Chắc các bạn đã biết đến Alexa, một trang web xếp hạng website uy tín nhất thế giới hiện nay. Để xem xếp hạng của website mình bạn hãy truy cập vào http://www.alexa.com. Trong ô Search bạn hãy đánh vào địa chỉ website của mình và nhấn Search thì lập tức kết quả xuât hiện và bạn sẽ thấy xếp hạng (rank) của website.

Bây giờ bạn muốn đưa xếp hạn đó vào website của mình cho mọi người cùng “chiêm ngưỡng” thì bạn hãy click vào link Developer’s Corner ở phía trên.

Lúc này sẽ hiện ra nhiều mục chọn, chúng ta chỉ cần cái xếp hạng của Alexa thôi nên bạn hãy chọn Widgets.

Bạn chọn kiểu hiển thị như thế nào thì bạn chọn kiểu đó: Alexa Site Stats Button. hay Alexa Traffic Rank Button. Ở đây tôi chọn kiểu thứ hai, bạn nhập vào địa chỉ website của mình và nhấn Build Widget.

Như trong hình bạn thấy là nó sẽ hiện ra 3 kiểu hiển thị, bạn chọn kiểu nào thì copy đoạn mã tương ứng và đặt đoạn mã đó vào nơi mà bạn muốn hiển thị ở website là xong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s