Những trang web tạo Favicon trực tuyến !


Để đưa Favicon lên blog hay website bạn up Favicon mình mới vừa tạo được lên 1 host nào đó. Sau đó thì chèn câu lệnh sau vào header của trang web, dùng thẻ <meta> thế này: <link rel=”shortcut icon” href=”/favicon.ico” /> . Nếu như bạn có 1 host riêng thì chỉ cần up Favicon của mình lên root của website, sau đó server sẽ tự cập nhật nó thành favicon của web.

1. Genfavicon.com:

Genfavicon là ứng dụng trực tuyến dùng để tạo các Favicon. Bạn chỉ cần up hình của mình lên site này, hỗ trợ jpeg, gif, png. Sau đó nó sẽ cho bạn crop hình và chọn kích cỡ cho Favicon của bạn, thông thường là 16×16. Cuối cùng click vào button Capture và Preview để down Favicon về máy tính của mình.

2. Favicon.cc:

Favicon.cc là trang nổi tiếng nhất trong việc tạo Favicon online. Giao diện của trang này khá đẹp và cung cấp nhiều tính năng dùng để generate Favicon online. Bạn có thể tự tạo Favicon bằng cách chấm từng điểm ảnh, tuy nhiên có vẻ hơi khó. Cách đơn giản hơn là bạn tải hình của mình lên để thiết kế lại, hình được tải lên tối đa là 4MB. Sau khi tạo xong bạn có thể tải về hay publish favicon của mình vào mạng cộng đồng của trang này để chia sẽ hay bình chọn các favicon khác.

3. Degraeve.com/favicon:

Trang này cung cấp những tính năng tạo Favicon tương tự như hai trang trên. Tuy nhiên trang này không chỉ có 1 công cụ tạo Favicon mà còn có nhiều công cụ trực tuyến khác như: tạo danh thiếp (Card Business), tạo Avatar, convert hình ảnh thành file text, soạn nhạc chuông, chọn màu …

Những website cùng tính năng:

4. 256pixels.com:

Trang này mới lập nhưng tính năng tạo favicon cũng khá chuyên nghiệp .

5. Favicon-generator.de:

Công cụ tạo favicon của trang này là khá tốt. Đây là trang của Đức nhưng có hỗ trợ tiếng Anh. Phiên bản Beta nhưng khá hoàn thiện .

Bonus: Tài nguyên Favicon

6. Faviconize.com:

7. Favicon Collector:

8. Favicon-gallery:

Theo danhbaweb20

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s