Top 10 thay đổi trong Joomla 1.5


 • Thiết kế lại các mục của Menu điều khiển
 • Trang bị thêm các tham số tùy biến cho Template
 • Cho phép quản lý, chỉnh sửa các file định kiểu CSS của Template
 • Không còn khái niêm Mambot, thay vào đó là Plugin
 • Không còn 2 vùng soạn thảo “Intro Text” và “Description Text”
 • Hợp nhất việc quản lý bài viết
 • Hợp nhất việc cài đặt/hủy cài đặt
 • Quản lý các mục trên Menu theo kiểu mới
 • Chuyển các thiết lập cho các bài viết
 • Thùng rác được phân chia làm 2: Thùng rác Menu và Thùng rác Bài viết

Thiết kế lại các mục của Menu điều khiển

(Vinaora)Thanh menu điều khiển trong Joomla 1.5 được thiết kế lại toàn bộ. Nó trở nên rõ ràng hơn, dễ sử dụng hơn. Ghép nhóm các mục quản lý component, module, plugin vào một mục chung là quản lý thành phần mở rộng. Hợp nhất việc cài đặt vào mục Install/Unistall.

Joomla NavigationJoomla Navigation

Trang bị thêm các tham số tùy biến cho Template

Joomla! 1.5 cho phép tùy biến Template thông qua các tham số (làm cho Template giống như một module). Đặc trưng mới này cho phép những nhà thiết kế template có thể dễ dàng triển khai một template với khả năng tùy biến cao. Tất cả các tham số và các hoạt động liên quan được định vị tại một trang mới đó là “Template Parameters

Template ParametersTemplate Parameters

Cho phép quản lý, chỉnh sửa các file định kiểu CSS của Template

Như chúng ta đã biết,Template của Joomla 1.0 cho phép sử dụng đa file CSS tuy nhiên trong phần quản trị thì lại chỉ cho phép chỉnh sửa file CSS chính có tên là “template_css.css“. Thế nhưng Joomla 1.5 thì khác, nó cho phép ta chỉnh sửa tất cả các file định kiểu CSS liên quan tới template.

Template CSSTemplate CSS

Không còn khái niêm Mambot, thay vào đó là Plugin

Trong Joomla 1.5 bạn sẽ không bao giờ tìm thấy khái niệm “Mambot” mà thay vào đó là “Plugin“. Tất cả các plugin được quản lý bằng menu Plugin Manager.

Plugin ManagerPlugin Manager

Không còn 2 vùng soạn thảo “Intro Text” và “Description Text”

Để phân tách một bài viết ra làm 2 phần: Phần giới thiệu chung và phần thông tin chi tiết chúng ta không còn phải sử dụng tới 2 vùng soạn thả. Thay vào đó chỉ cần nhấn nút “Read more“. Joomla sẽ tạo một đường kẻ ngang để đánh dấu (khi xem ở front-end đường kẻ ngang này không hiển thị)

Edit ArticleEdit Article

Hợp nhất việc quản lý bài viết

 • Thứ nhất, khái niệm “Content Item” được thay bằng khái niệm “Article
 • Thứ hai, tất cả các bài viết được quản lý thông qua “Article Manager
Article ManagerArticle Manager

Hợp nhất việc cài đặt/hủy cài đặt

Trong Joomla 1.0 thật bực mình khi phải biết thành phần mở rộng định cài là component hay module hay mambot để lựa chọn menu tương ứng. Joomla 1.5 thì khác, nó tự động xác định đó là loại thành phần mở rộng nào và tiến hành cài đặt. Việc quản lý các thành phần mở rộng được thực hiện thông qua “Extensions Manager

Extensions ManagerExtensions Manager

Quản lý các mục trên Menu theo kiểu mới

Trong Joomla! 1.0 việc tạo và quản lý các mục Menu quả thật là rất khó khăn và phức tạp với những người mới sử dụng. Joomla 1.5 đã khắc phục được vấn đề này và làm cho quá trình tạo một mục của Menu trở nên rõ ràng hơn, mạch lạc hơn.

New Menu ItemNew Menu Item

Sau khi tạo một mục của menu, chúng ta có đủ quyền điều khiển nó. Ta có thể thay đổi kiểu, tham số, bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn. Trong Joomla 1.0 nếu bạn chọn sai kiểu, chỉ có cách xóa đi và tạo cái mới.

Chuyển các thiết lập cho các bài viết

Joomla 1.0 sử dụng một số thiết lập mức toàn cục cho các bài viết như: Show Title, Title Linkable, PDF Icon, Print Icon và được đặt trong tab Content của Global Configuration.

Trong Joomla 1.5 tất cả các thiết lập này được chuyển vào nút “Preferences” hoặc “Parameters” của “Article Manager

Article SettingsArticle Settings

Thùng rác được phân chia làm 2: Thùng rác Menu và Thùng rác Bài viết

Trash ManagerTrash Manager

Tham khảo thêm:

 • JoomlaTutorials, JoomlaShine
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s