Favicon là gì ?


Favicon.ico là gì? – Đặc trưng riêng website của bạn


1. Favicon.ico là gì? Đặc trưng riêng website của bạn
Có đôi khi, ai đó hỏi bạn làm thế nào để hiển thị một hình ảnh biểu tượng (icon) bên cạnh địa chỉ trang web (URL) trên thanh địa chỉ (Address) trên trình duyệt của khách hàng (Trên IE, mặc định là hình chữ e màu xanh của Microsoft). Nếu những ai muốn lưu trang web của bạn, họ đặt trang web đó vào “favorites”, trình duyệt sẽ cố gắng lấy file favicon.ico trên website của bạn. Nếu trình duyệt không thể tìm ra một file như vậy thì chúng sẽ nhận được một trang lỗi có mã 404. Ngược lại, nếu file favicon.ico có sẵn, biểu tượng sẽ được hiện lên bên cạnh tên trang web của bạn có tên trong thanh “Favorite”.
Các trình duyệt IE, Mozilla, Netscape, Opera đều hỗ trợ chức năng này. Ngoài ra, Mozilla và Netscape còn hỗ trợ định dạng file ảnh khác như PNG.

2. Các yêu cầu đối với phần mềm
Nếu bạn có một chương trình Window icon editor (thuộc bộ Visual Basic hoặc Visual C++) thì dùng chương trình này. Nếu bạn chưa có thì bạn dễ dàng tìm được trên website http://www.bouffler.freeserve.co.uk/icon_edit.htm

3. Làm thế nào để tạo ra file “FAVICON.ICO”
1. Tạo ra một ảnh cỡ 16×16. Nó quá nhỏ và bạn không thể vẽ nhiều trên đó. Bạn nên tự hạn chế vẽ với 16 màu hoặc cả 256 màu.
2. Lưu hình ảnh dưới dạng file ICO (tất nhiên là file “favicon.ico”)
3. Tải nó lên website của bạn. Đơn giản nhất là bạn đặt chúng vào thư mục gốc và Internet Explore sẽ xác định vị trí của chúng. Bạn cũng có thể đẩy chúng trong thư mục hình ảnh, nhưng bạn sẽ cần phải sửa đổi địa chỉ trỏ đến file favicon.ico.

4. Trợ giúp! Trang chủ của chúng tôi không cho đưa file ICO lên!
Nếu như trang chủ của bạn không cho phép các file có đuôi ICO để tải lên, bạn có thể đổi thành đuôi khác (chẳng hạn GIF). Sau đó bạn đổi lại đuôi file trên server.

5. Giúp trình duyệt xác định vị trí file Favicon.ico
Nếu bạn đã đặt file Favicon.ico trong một thư mục (images) không phải là thư mục gốc, bạn phải giúp chỉ ra vị trí file Favicon.ico bằng cách chỉ ra vị trí của nó bằng thẻ dưới đây trong phần của trang web của bạn.

6. Có bao nhiêu người lưu website của tôi?
Trước đây, “favicon.ico” có ứng dụng khá hay. Nó cho phép bạn xác định bao nhiêu lượt người dùng trình duyệt IE lưu website của bạn trong mục Favorite của họ. Bạn có thể tìm ra số lượt download file favicon.ico trong server logs của web.
Tuy nhiên, việc này không còn thích hợp đối với ngày nay. Mozilla, Netscape và Opera hiển thị favicon.ico trên thanh Address ngay dù người dùng không đưa website của bạn vào Favorite.

7. Kết luận
“Favicon.ico” không phải là thiết yếu cho việc hoạt động của website của bạn. Thực tế có rất ít người biết đến sự hiện hữu của nó, nó thực sự nhỏ để thể hiện bất kỳ điều gì hữu ích. Tuy nhiên việc tạo ra nó có thể tiết kiệm được băng thông cho website của bạn. Khi không có file Favicon.ico, server sẽ gửi trang lỗ 404 đến trình duyệt người dùng hoặc gửi trang báo lỗi 404.shtml nếu bạn đã tạo ra. Có lẽ quan trọng hơn đó là việc tạo ra một biểu tượng như vậy làm tăng tính chuyên nghiệp của bạn, làm cho người dùng tin rằng bạn là một nhà thiết kế web quan tâm tới từng chi tiết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s