Chèn một module bất kỳ vào bài viết


Trên các trang web Joomla, chúng ta thường cho hiển thị các module vào các position (vị trí) đã có sẵn. Chẳng hạn cho hiển thị module quảng cáo Google Adsense vài vị trí left (bên trái), cho hiển thị module tin liên quan vào vị trí right (bên phải), cho hiển thị module tin mới nhất vào vị trí user1, cho hiển thị banner quảng cáo tại vị trí top

Và do đó nhiều người đã đặt câu hỏi đại loại như:

  • Liệu Joomla có thể cho phép chèn module vào bài viết thay vì vào các vị trí đã có sẵn hay không?
  • Làm thế nào để chèn module quảng cáo Google Adsense, module quảng cáo Adbrite, module tin liên quan, module menu… vào bài viết?

Câu trả lời là: “Joomla hoàn toàn có thể làm được, thậm chí rất nhanh và dễ dàng“. Các thao tác thực hiện chỉ gồm các bước sau:

Bước 1: Thêm mới hoặc nhân bản một module mà bạn muốn chèn vào bài viết.

  • Mở menu Extensions -> Module Manager
  • Thêm mới module bằng cách nhấn vào nút [New], chọn loại module.
  • Nếu bạn muốn nhân bản một module đã có sẵn thì nhấn vào nút [Copy].
Nhân bản một module

Bước 2: Mở module mới được tạo thêm hoặc vừa được nhân bản

  • Mở module mà bạn đã tạo ở bước trên
  • Nếu bạn nhân bản một module đã có sẵn thì module mới sẽ có tên bắt đầu bằng “Copy of…

Bước 3: Gán cho module vị trí mới

  • Tại mục “Postion“, thay vì chọn những vị trí đã có sẵn trong danh sách thả xuống chúng ta có thể gõ vào một vị trí mới, chẳng hạn “vi-tri-quang-cao-Adsense” (nên chọn một cái tên bất kỳ khác với những cái đã có trong danh sách)
Gán vị tri mới cho module

Bước 4: Mở bài viết mà bạn muốn chèn module

  • Mở bài viết mà bạn muốn chèn module, và tại vị trí cần chèn, bạn gõ đoạn mã sau:

Load Module Code

  • Thay “module” bằng tên vị trí mà bạn đã gán cho module cần chèn, chẳng hạn “vi-tri-quang-cao-Adsense” (không có dấu “)

Lưu ý:

Nếu không thấy module xuất hiện trong bài viết thì bạn cần kiểm tra xem plugin_loadmodule đã được bật chưa (vào menu Extensions -> Plugin Manager)

Để điều khiển định dạng của module được chèn mới trong bài viết, bạn có thể vào phần quản lý Plugin (menu Extensions -> Plugin Manager), chọn plugin có tên “Content – Load Module“, trong phần tham số bên tay phải, tìm mục “Style” và chọn định dạng muốn xuất ra.

Cấu hình plugin

Đừng bao giờ sử dụng các vị trí đã có sẵn như “left“, “right“, “user1“… vì Joomla sẽ hiện tất cả các module mà trước đó đã được gán cho các vị trí này và chúng ta sẽ khó mà kiểm soát cách chúng hiển thị.

Theo vinaora

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s