Cài đặt Ubuntu bằng hình ảnh có sử dụng bước chia ổ bằng Hirenboot CD


Mình nói nhiều về Ubuntu mà không hề đưa cách cài đặt vì mình nghĩ các bạn hoàn toàn có thể search để tìm hiểu cách cài. Nhưng thấy hơi bất tiện nên mình copy bài từ ubunvu.com về cho các bạn.

Chia ổ bằng đĩa HirenBoot

Bước 1:Boot từ đĩa HirenBoot CD để tiến hành chia ổ (tớ dùng bản 8.4)

Bưóc 2 : chọn start từ boot CD và chọn để sử dụng Partition Magic 8.05:

Bước 3 : Xem bảng Partition ở đây tớ sử dụng ổ cứng dung lượng 20GB và đã cài sẵn windoz với định dạng NTFS. Tớ muốn sử dụng 5512 MB cho Ubuntu –> phải resize ổ để lấy chỗ, bước tiến hành resize:

Như vậy là ta hiện tại đã có 5512MB trống để “làm việc” với Linux.

Bước 4 : Tạo phân vùng SWAP và EXT3 để làm SWAP và / (root), ở đây máy tớ có 256MB RAM –> tớ dùng 2×256MB=512MB để làm SWAP, phần còn lại sẽ để cho / (root):

Bước 5: Tạo phân vùng EXT3 cho / (root) với phần còn lại của ổ cứng :

Như vậy là ta đã có hai phân vùng SWAP và EXT3 cho Linux!!

Bước 6: Ấn apply để chứng thực thay đổi.

Bước 7 : Kiểm tra lại thay đổi và restart để nhận thành quả.

Tiến hành cài đặt Ubuntu với ổ cứng đã được chia

Bước 1 : “Nhét” đĩa cài đặt Ubuntu vào máy và tiến hành boot, chọn Start or install Ubuntu.

Bước 2 : Nháy đúp vào biểu tượng Install để tiến hành thiết lập cài đặt.

Bước 3: Thiết lập các tuỳ chọn :

A.Chọn ngôn ngữ (tớ chọn ở đây là tiếng Anh).

B.Tuỳ chọn nơi cư trú (tớ chọn là Sài gòn, Việt nam, tự hỏi vì sao ko có Hà nội?)

C. Thiết lập tuỳ chọn bàn phím (tớ chọn tiếng Anh).

D. Thiết lập tuỳ chọn chia ổ đĩa, phần này chọn manual vì ta đã tự chia ổ bằng HirenbootCD.

Theo hình sau thì bộ cài đã tự động nhận ra phân vùng SWAP đã tạo bằng HirenbootCD.

Chọn tiếp để edit phân vùng EXT3 đã được tạo /dev/hda6 và chọn cài phân vùng này vào / (root) theo hình.

Chọn đánh dấu format phân vùng EXT3 và tiếp tục ấn forward.

E. Ở phần lựa chọn tiếp nhận thiết lập từ windoz thì tớ bỏ chọn vì muốn tạo account từ đầu.

Tiếp tục là thiết lập account để login :

F. Xác nhận thiếp lập để cài Ubuntu.

G. Kiếm một ly cà phê và ngồi chờ đến khi xuất hiện màn hình sau :

H. Sau khi chọn Restart để hoàn tất cài đặt, máy sẽ boot với boot menu của grub :

Bước 4: Chọn boot vào Ubuntu và login với account đã tạo để có màn hình sau :

Nguồn: http://ubunvu.com/forum/index.php?topic=307.0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s