Download power iso và ultra iso


Power ISO, Ultra ISO là một công cụ tạo ổ ảo cũng như đọc và tạo ảnh đĩa rất tuyệt vời nó có thể đọc được hầu hết định dạng ảnh hiện nay như ISO, NGR, BIN, MDF…

Không phải bàn cãi nhiều về 2 phần mềm nổi tiếng này

Download tại đây

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s