Xuất dữ liệu của blog WordPress


Bạn muốn mang dữ liệu từ site cũ sang site mới nhưng WordPress lại không cho phép bạn can thiệp vào database, vậy thì phải làm sao đây? Không lẽ phải chuyển từng bài viết sang. Thế thì tới bao giờ mới xong. EEK

May thay WordPress cũng tốt bụng lắm, nó cho phép bạn xuất dữ liệu (Export) ra dưới dạng file XML, khi sang site mới bạn chỉ cần Import file này vào là xong. Với cách này thì tôi đã chuyển dữ liệu từ http://thuthuat.wordpress.com sang http://www.blogthuthuat.com chỉ trong vòng 5 phút. Green with Envy

Cách làm như sau:

  • Bạn login vào blog của bạn trong WordPress.com
  • Vào Dashboard -> Manage ->Export.

  • Ở chỗ Restrict Author bạn có thể chọn chỉ lấy bài viết của tác giả nào hoăc chọn All để lấy tất cả.
  • Nhấn Download Export File để download file dữ liệu về. Chú ý: dữ liệu được xuất ra gồm có các bài viết, các ý kiến, các page và các chủ đề trong blog.

Sang site mới để đưa dữ liệu vào thì làm như sau:

  • Bạn login vào blog rồi vào Dashboard -> Manage ->Import.
  • Lúc này nó cho phép bạn Import dữ liệu từ nhiều loại blog khác. Ở đây bạn chọn là WordPress như hình:

  • Nhấn Browse để chọn file XML được tạo ra ở trên và nhấn tiếp Upload File and Import để hoàn thành.

Theo blogthuthuat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s