Một số phím tắt trong Windows


Đây là một số phím tắt thông dụng giúp bạn thao tác nhanh hơn khi sử dụng Windows:

Phím tắt Công dụng
Alt + F4 Cái này đóng một chương trình đang mở
Alt + Print Screen Chụp hình của một cửa sổ đang hoạt động vào Clipboard.
Alt + Enter Bạn chọn 1 file hay thư mục và nhấn tổ hợp phím này thì nó sẽ hiển
thị hộp thoai Properties của nó. Ngoài ra khi bạn chạy một chương trình
DOS và nhận Alt+Enter thì nó sẽ fullscreen cái chương trình đó lên
Alt + Spacebar Mở menu phím tắt trên thanh tiêu đề của cửa sổ đang mở.
Alt + Tab Chuyển đến cửa sổ đang mở kế tiếp
Alt + [Ký tự gạch chân] Các ký tự được gạch chân trong các menu có thể được sử dụng trong
các phím tắt. Ấn ALT +[Ký tự được gạch chân] để mở menu tương ứng và sau
đó ấn ký tự được gạch chân khác để thực thi lệnh tương ứng. Ví dụ, trong
Microsoft Word Ký tự “F” được gạch chân trong menu File trên thanh menu
. Ấn Alt+F để mở menu File, sau đó ấn “C” để thực thi lệnh đóng cửa sổ
đang hoạt động
Windows logo key + BREAK Mở mục System Properties trong Control Panel.
Windows logo key+D Tương tự nút Show Desktop.
Windows logo key+E Mở Windows Explorer
Windows logo key+F Mở mục tìm kiếm
CTRL+Windows logo key+F Tìm kiếm một máy tính trong mạng
Windows logo key+F1 Khởi động phần trợ giúp của Windows
Windows logo key+M Thu nhỏ cửa sổ đang mở
Shift+Windows logo key+M Phục hồi các cửa sổ đă được cực tiểu hóa sử dụng phím tắt “Windows
logo key+M”
Windows logo key+R Hiển thị hộp thoại Run
Windows logo key+Tab Chọn chương trình đang mở kế tiếp được liệt kê trong
thanh tác vụ; tiếp tục giữ phím Windows logo trong khi ấn và nhả phím
TAB để chọn các chương tŕnh liền nhau theo thứ tứ trên thanh taskbar. Ấn ENTER để kích hoạt chương tŕnh
đă chọn.
Windows logo key+Shift+Tab Chọn chương trình đang mở đằng trước được liệt kê trên thanh tác vụ.
Ấn và giữ phím Windows logo và phím SHIFT đồng thời, trong khi đó ấn và
nhả phím TAB để chọn các chương tŕnh có trước theo thứ tự. Ấn ENTER để
kích hoạt chương tŕnh đă chọn
Ctrl + Esc Mở menu Start lên
Ctrl + Alt + Del Mở task manager
Ctrl + Shift + Esc Mở ngăn Performance trong task manager


Đấu giá trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s