Nhận dạng dấu vân tay (p2)


Về giai đoạn xử lý ảnh bạn có thể làm các phép xử lý như duới hình sau

Các phép xử lý chắc bạn đã nghe tên  . Ở giai đoạn tìm ra các đặc điểm nhận dạng đó chính là các đặc điểm nêu ở hình duới đây

Sau khi đã nhị phân hoá ảnh với các đuờng vân tay mang giá trị một bấy giờ bạn xây dựng một thuật toán để duyệt . Bắt đầu từ một điểm đi tới các điểm xung quanh. Nếu đi lên chéo mà gặp giá trị 1 trong khi đi sang ngang hoặc đi lên mà không gặp giá trị nào cả thì đây là truờng hợp của điểm cuối dấu vân tay. Việc xác định các điểm này sẽ làm cơ sở để chúng ta nhận dạng . Việc nhận dạng như thế nào tôi sẽ trình bày ở duới.
Buớc cuối cùng trong 3 bước trên là remove những lỗi của dấu vân tay. Công việc này là khó khăn và bạn phải có những thuật toán để phát hiện lỗi và tìm cách sửa lỗi . Công việc này giúp bạn nhận dạng chính xác hơn tuy nhiên nó cũng không bắt buộc . Nếu mới làm lần đầu có thể bạn bỏ qua giai đoạn này cũng được.

Database các dấu vân tay và một chuơng trình demo viết trên C, C++.   FVC2004 .

Theo Href from dspvietnam


Đấu giá trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s