Chạy Windows Vista SP1 và Office 2007 trên nền web


Một vài lưu ý chung:

– Bạn phải dùng trình duyệt Internet Explorer.
– Trình duyệt phải cho chạy ActiveX và không cản popup
– Khi sử dụng tốt nhất bạn không nên dùng IE để truy cập vào trang web khác.
– Cấu hình máy tính phải ít nhất 512 MB RAM.
– Tất cả chỉ là “chạy thử cho biết” chứ không phải “sử dụng”, bạn đừng mong nó có thể thay thế cho chương trình cài đặt.
1/ Để dùng Windows Vista, bạn vào trang web Windows Vista Test Drive bấm vào Sign In, điền địa chỉ email và chọn quốc gia.
– Khi vào được giao diện chính bạn hãy chọn từng thành phần muốn chạy thử như Sidebar, Windows Explorer, IE…

2/ Với Microsoft Office 2007, bạn cần tải Test Drive tại đây hoặc tại đây

– Sau khi cài đặt, sẽ có một cửa sổ trình duyệt hiện ra.
– Bạn cũng phải chọn từng mục muốn dùng thử như với Vista SP1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s