Tạo menu thả xuống trong Joomla! 1.5


Menu thả xuống kiểu SuckerfishMột số template của Joomla! có hỗ trợ việc tạo các menu thả xuống kiểu Suckerfish hay Dropline mà không phải sử dụng bất cứ thành phần mở rộng nào. Để tạo được menu loại này đầu tiên bạn phải thiết lập các mục trong menu theo quan hệ cha / con (Parent / Child). Mục con sẽ là mục thả xuống khi bạn rê chuột qua mục cha.

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cách các bạn thực hiện trên template có tên là Optimus (miễn phí)

Bước 1. Mở mục Quản lý Menu (Menu Manager)

Phần Quản lý Menu - Menu Manager

Chọn menu mà bạn muốn thiết lập quan hệ cha / con. Trong thí dụ này chúng ta sử dụng menu có tên là “Main Menu”

Quan hệ bình đẳng giữa các menu

Các menu có quan hệ bình đẳng

Trong hình trên các mục của Main Menu hiện đang có quan hệ bình đẳng với nhau (không phải quan hệ cha / con)

Bước 1.1: Mở phần Các tham số của Menu (Menu Parameters)

Các tham số của menu (Menu Parameters)

Bước 1.2: Chọn mục cha (Parent Item)

Trong phần “Parent Item”, chọn mục mà bạn muốn làm mục cha của mục hiện hành. Trong thí dụ này chúng ta sẽ gán mục “What’s New in 1.5?” làm mục cha của mục hiện hành (bài “Joomla Overview”).

Chọn mục cha (Parent Item)

Bước 1.3: Lưu các thay đổi.

Nhấn vào nút [Save] phía trên bên tay phải.

Nhấn nút Save để lưu thay đổi

Kết quả sau khi thiết lập mối quan hệ cha / con

Quan hệ cha / con của menu

Bạn có thể làm tương tự với các link khác mà bạn muốn, và cũng có thể phân làm nhiều mức. Tuy nhiên trong hầu hết các tình huống chỉ nên phân tối đa làm 3 mức.

Bước 2: Thiết lập mô-đun Menu (Menu Module)

Bước 2.1: Mở phần quản lý mô-đun (Module Menager)

Mở menu Extensions -> Module Manager, chọn mô-đun menu mà bạn muốn thiết lập. Trong thí dụ này, chúng ta sẽ sử dụng mô-đun ‘Main Menu‘.

Quản lý mô-đun menu (Menu Module)

Sau khi mở mô-đun menu, bạn sẽ trông thấy các tham số của nó bên tay phải.

Thiết lập menu

Bước 2.2:  Thiết lập phần “Chi tiết” (Details)

Phần phần Details thiết lập các tham số như sau:

  • Show Title = No
  • Enabled = Yes
  • Position = Chọn vị trí mô-đun sẽ xuất hiện.

Phần chi tiết (Details)

Bước 2.3: Thiết lập “Tham số” (Parameters)

Trong vùng Tham số, thiết lập các tham số như sau:

  • Menu Name = mainmenu (lấy tên của menu mà bạn muốn tạo menu thả xuống)
  • Menu Style = List
  • Always show sub-menu items = Yes

Ngoài ra bạn không cần phải thay đổi bất cứ tham số nào khác (trừ phi có yêu cầu trong tài liệu kèm theo)

Phần tham số của mô-đun (Module Parameters)

Bước 2.4: Lưu các thay đổi

Nhấn vào nút [Save] ở phía trên bên tay phải để lưu lại các thiết lập

Lưu các thay đổi

Bước 3: Mở Website và kiểm tra kết quả

Keyword:

  • thả xuống, tham số, menu cha, mục cha, mục con, mức
  • menu, module, manager, suckerfish, dropline, menu manager, menu item, parent item, child item

Tham khảo thêm:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s