Các module,component joomla


Tổng hợp một số Component, Module, Bot, Template …

Chức năng cho member gửi bài viết:JA Submit

Chức năng trình bày tin giống một số trang báo điện tử:Ezine, ijoomla

Đa ngôn ngữ cho site Joomla!:JoomFish

Hỗ trợ thư viện download:DOCMAN

Shopping:Virtuemart

Tạo các form theo yêu cầu:FacileForms

Tạo Sitemap và sinh file đặc tả sitemap cho các search engine:Joomap

Quản lý các banner:ArtBannerPlus

Calendar:Evencal

Các loại editor: http://extensions.joomla.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1773/Itemid,35/

Các loại menu: http://extensions.joomla.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1788/Itemid,35/

Các chức năng liên quan đến forum: http://extensions.joomla.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1778/Itemid,35/

Newsletter: http://extensions.joomla.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1792/Itemid,35/

Thư viện hình: http://extensions.joomla.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1779/Itemid,35/

Free template: http://www.joomla.org/content/blogcategory/19/51/

Sưu tầm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s