Microsoft đình chỉ liên kết .Net với các CSDL Oracle


Chiều theo nhiều nhà sản xuất, Microsoft sẽ đình chỉ đưa ra phần mềm cung cấp truy cập từ những ứng dụng Microsoft .Net vào các CSDL Oracle.

Microsoft sẽ không phát triển OracleClient nữa (OracleClient là ADO.Net provider cho CSDL Oracle, được tung ra như là một phần của .Net Framework). Theo ông Himanshu Vasishth, giám đốc chương trình ADO.Net OracleClient tại Microsoft thì quyết định này được đưa ra sau nhiều cuộc thảo luận với các khách hàng và đối tác.

Ông Vasishth cho biết, các ADO.Net provider cho CSDL Oracle của nhiều bên thứ ba thường xuyên được cập nhật, hỗ trợ những tính năng mới, phiên bản CSDL Oracle mới nên Microsoft thấy không cần thiết phát triển ADO.Net OracleClient nữa.

Như vậy OracleClient sẽ không còn hiện diện trong phiên bản .Net Framework 4.0 sắp tới. Các ứng dụng hiện có sẽ tiếp tục làm việc và những ứng dụng mới sử dụng OracleClient sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, cảnh báo sẽ hiện ra nếu người dùng biên dịch ứng dụng bằng .Net 4.0 và họ sẽ được khuyến nghị sử dụng các ADO.Net provider khác.

Bạch Đình Vinh
Theo InfoWorld, 18/6/2009

By dbglory Posted in .NET

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s