Cài Linux và Windows trên cùng 1 PC


Trước hết bạn hãy tìm hiểu 2 khái niệm sau : Master Boot Record và bootloader 1. Master Boot Record – MBR nằm trên cùng (đầu tiên) của một ổ cứng.

Có 2 cách để làm điều đó:

1. Dùng booloader là lilo hoặc grub trong Linux 2. Dùng booloader là NT bootloader trong Windows NT(2K, XP)

Trước hết bạn hãy tìm hiểu 2 khái niệm sau : Master Boot Recordbootloader 1. Master Boot Record – MBR nằm trên cùng (đầu tiên) của một ổ cứng. Nó chứa đựng thông tin về các partition trên ổ cứng đó. Một HDD chỉ có 1 MBR. Thông tin về bootloader sẽ được lưu trên MBR và MBR sẽ được định dạng tùy theo hệ điều hành. 2. Bootloader

* Với M$ Windows 9x trở về trước, khái niệm bootloader chỉ là đặt 3 tập tin command.com, msdos.sys, io.sys vào bootsector của ổ C – partition đầu tiên trên HDD, rồi khi boot thì nạp chúng.

* Cải tiến thêm một chút so với Win9x, WinNT, Win2K hay WinXP sẽ có một chương trình bootloader riêng. Hệ thống này bao gồm 3 files:

ntldr NTDETECT.COM boot.ini

Thông tin về hệ điều hành sẽ đặt trong boot.ini và bootloader sẽ đọc nội dung file này để detect (dò tìm) hệ điều hành và load chúng.

Do đó bạn có thể cài chung WinNT(XP) và Win9x trên 1 HDD.

* Với Linux thì khác: có 2 bootloader phổ biến là lilo và grub. Cấu hình và chương trình được đặt trong /boot trên parttion của bạn . Ngoài ra còn có 1 bản link từ /etc/lilo.conf hay /etc/grub.conf lưu thông tin về hệ điều hành trên máy .

Lilo và Grub đều có thể load windows OS hay nói chính xác hơn là chuyển quyền load boot program cho boot sector nằm trên 1 partition nào đó. Vì vậy, với NT bootloader hay LiLo hoặc Grub, bạn có thể cài chung Linux và Windows trên cùng 1 HDD.

Phân chia partition

1. Khái niệm partition

Tôi không thể trình bày một cách hoàn chỉnh về khái niệm partition mà chỉ đưa ra sơ qua cho bạn hiểu . -Thế này nhé: bạn cứ tưởng tượng ổ cứng giống như một ngôi nhà vậy. Vì nhà quá rộng nên để dễ quản lý ta sẽ chia nhà ra thành nhiều phòng khác nhau và như thế mỗi phòng ta gọi là một partition. -Giới hạn: trên 1 ổ cứng

Có tối đa là 4 primary partition

Có duy nhất 1 active partition -Để chia nhiều hơn 4 partition, bạn cần tạo 1 extended partition (cái này là primary), và trong extended partition này, bạn sẽ tạo các partition gọi là logical partition. Số lượng logical partition là không giới hạn . Nhưng bạn nên nhớ rằng 1 logical partition không thể là 1 active partition được.

2. Phân chia partition

Bạn hãy dùng partition magic (tại đây) để phân chia HDD của bạn ra thành nhiều partitions khác nhau và theo sơ đồ như sau để cài chung Linux, Windows trên đó: Partition Tên (label) Kiểu Size Status log/pri hda  hda1 Windows FAT32 > 4GB active primary  hda2 /boot ext3 >= 100MB primary  hda3 extended xxx primary  hda4 Setup FAT32 xxx logical  hda5 / (root) ext3 > 3GB logical  hda6 swap sizeof RAM hoặc
2 * sizeof(RAM) logical Ngoài ra bạn có thể tạo thêm các partition khác nếu thích .

Tham khảo tài liệu : Partition magic để chắc ăn hơn khi phân chia partition . Và cần nhớ một điều là : BackUp data trước khi làm.

Bạn có thể thay /boot thành / (root) luôn nhưng như thế bạn sẽ ít có cơ hội để thử thêm những hệ điều hành Linux khác nữa . Cài Windows Bạn chỉ việc tiến hành cài Windows lên hda1 ( C: ) như bình thường . Chắc không có gì khó khăn đúng không ?

Vấn đề là ở thằng Linux : Cài Linux Cụ thể là cài Fedora Core 2
Như đã nói ở trên, có 2 cách để cài Linux chung với Windows trên 1 HDD. Bạn có thể dùng 1 trong 2 cách dưới đây :

1. Dùng Bootloader là Lilo hoặc Grub Với các partition đã tạo sẵn bằng partition magic, bạn có thể tiến hành cài đặt Linux :

* Vào BIOS setup đổi boot device sang Boot from CD

* Cho Linux CD vào ổ CD và khởi động

* Chọn các thông tin về ngôn ngữ, bàn phím, màn hình …

* Khi chọn ổ đĩa thì bạn mount ổ hda2(/boot) ở trên là /boot Ổ hda5(/) là / (root)

* Chọn Bootloader cài trên /dev/hda

Thực ra, với những bản Linux khác thì nếu bạn chọn boot = /dev/hda là cực kỳ nguy hiểm nhưng với Fedora Core 2 thì cứ yên tâm. Không vấn đề gì hết . Chỉ cần thế thôi, tất cả đều được cài đặt một cách tự động đối với Fedora Core 2 và Windows XP

2. Dùng Bootloader là NT bootloader Còn nếu bạn không thích cái thằng Grub của Fedora vì bạn vẫn còn thích màn hình đen đen cho hiện ra dòng chọn Hệ điều hành của NT Bootloader. Để làm việc này, trước hết, ngoài CD ra bạn cần 1 cái floppy . Bạn hãy làm như sau khi cài đặt linux: 1. Khi cài bootloader, hãy cài nó lên partition nào đó (Đừng đặt lên MBR)

2. Tạo đĩa mềm khởi động

3. Khởi động boot vào linux bằng đĩa mềm

4. Đọc file /etc/grub.conf, tìm dòng boot=/dev/hdaX

5. Mount đĩa mềm và thực hiện copy như sau :

Code:
mount /dev/fd0 /tmp -t vfat
dd if=/dev/hdaX of=/tmp/linux.bin bs=512 count=1
umount /dev/fd0
Lúc này, ở ổ A đã xuất hiện file mang tên linux.bin . Bạn hãy reboot và vào Windows .
Copy file linux.bin này vào đâu đó trên ổ C: chẳng hạn .
Sau đó hãy thêm vào file boot.ini dòng:

Code:
C:linux.bin = “Fedora core 2”

Nguồn: vcsj.net

Advertisements
By dbglory Posted in Linux

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s