HƯỚNG DẪN TẠO MỘT SERVLET BẰNG ECLIPSE VÀ TOMCAT


Chú ý: bài viết này dành cho các newbie nào muốn sử dụng công cụ Eclipse để tạo servlet. ( tất nhiên đã nắm vững lý thuyết về servlet).

Bước 1: Cài đặc Eclipse. ( như phần 1 )

Bước 2: Download bản Tomcat 5.5 về và cài đặt. Sau khi cài đặt xong ta có thư mục: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5

Bước 3: Download plugin Tomcat dành cho Eclipse. ( cho phép ta có thể start Tomcat ngay trong Eclipse ). Giải nén file vừa download vào thư mục plugin của eclipse.

Bước 4: Mở eclipse.exe chọn File -> New Project -> Chọn Tomcat Project

Next. Sau đó chọn đường dẫn và nhập Project Name như sau: ( Location: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5\webapps\ServletSimple).

Sau khi Finish Ta sẽ có project như sau:

Tại thư mục WEB-INF/src click chuột phải chọn New -> Class. Class Name: SimpleServlet. Sau đó code file SimpleServlet.java như sau:

import javax.servlet.*;

import javax.servlet.http.*;

import java.io.*;

public class ServletSimple extends HttpServlet{

public void init(ServletConfig config) throws ServletException

{

super.init(config);

}

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException

{

doPost(request, response);

}

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException

{

response.setContentType(”text/html”);

PrintWriter out = response.getWriter();

out.println(”<html>”);

out.println(”<head><title>Simple Servlet</title></head>”);

out.println(”<body>”);

out.println(”Hello Servlet” + “\n”);

out.println(”</body></html>”);

out.close();

}

}

Sau đó tạo một file web.xml trong thư mục WEB-INF với nội dung như sau:

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?>

<!DOCTYPE web-app

PUBLIC “-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN”

“http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd”>

<web-app>

<servlet>

<servlet-name>ServletSimple</servlet-name>

<servlet-class>ServletSimple</servlet-class>

</servlet>

<servlet-mapping>

<servlet-name>ServletSimple</servlet-name>

<url-pattern>/simple</url-pattern>

</servlet-mapping>

</web-app>

Bước 5: Thực thi servlet.

Start TomCat. ( Nhất Nút Start Tomcat trên thanh Toolbar của Eclipse ).

Dấu hiệu Start Tomcat thành công:

Sau khi đã Start Tomcat thành công. Mở IE hay Firefox gõ vào: http://localhost:8080/SimpleServlet/simple. Nếu xuất hiện chữ Hello Servlet là thành công rùi đó.

Theo blogthuthuat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s