Bổ sung về cài Xampp


Nay đã có bán.7.1:  http://www.apachefriends.org/dow … -linux-1.7.1.tar.gz
Trước khi thực hiên thao tác “Giải nén file xampp-linux-1.6.7.tar.gz vào thư mục /opt” thì ta phải đăng nhập vào tài khoản root bằng lệnh

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

su

Trước khi nhập lệnh “su” thì bạn phải unlock tài khoản root của ubuntu (mặc định tài khoản này bị khoá) bằng cách sau
Vào: System > Administration > Users and Groups
Bạn sẽ thấy cửa sổ User Settings như sau

Click chuột vào tài khoản root và ấn nút Unlock, gõ mật khẩu của tài khoản của bạn ở bảng Authenticate

Sau đó nhấp đúp vào tài khoản root rồi đặt pass ở ô Set passwork by hand như hình dưới

Ok và Close bảng User Settings

Sau khi nhập lệnh “su” Terminal sẽ hỏi password của tài khoản root.

Như vậy là bạn đã có thể cài xampp để sử dụng, nếu cài bản 1.7.1 thì dùng lệnh sau thay cho bài của anh quangtrong ở trên

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

tar xvfz xampp-linux-1.7.1.tar.gz -C /opt

Chúc thành công!

Advertisements
By dbglory Posted in Linux

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s