IE trên Linux với IE4Linux


Thực tế thì IE chạy vừa chậm lại nhiều lỗi. Nói chung là cũng ít ai dùng IE làm gì, vậy thì chúng ta cài đặt IE trên linux làm gì ? Đơn giản là vì chúng ta muốn test lỗi hoặc kiểm tra website của mình có chạy tốt trên linux hay không. Giải pháp là IE4Linux. Để đơn giản hóa việc cài đặt thì các bạn có thể down các package về và cài đặt bình thường như trên windows. Tuy nhiên topic này quangtrong muốn thiên về dùng terminal hơn, để nếu các bạn có cài đặt và config 1 server dùng linux thì có lẽ cũng sẽ cảm thấy quen thuộc hơn.
Chuẩn bị:
1, Mở Terminal lên, gõ:

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

2, Gỡ bỏ comment hoặc thêm vào dòng sau đây:

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

deb http://vn.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy universe

3, Thêm vào dòng này nữa:

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

deb http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main

4, Bây giờ đóng gedit lại, và chúng ta bắt đầu cài wine và cabextract.

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

wget -q http://wine.budgetdedicated.com/apt/387EE263.gpg -O- | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install wine cabextract

5, Tải về và Cài đặt ie4linux:

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-latest.tar.gz
tar zxvf ies4linux-latest.tar.gz
cd ies4linux-*
./ies4linux

Và nếu bạn không muốn sử dụng ie 4 linux nữa thì bạn có thể gỡ bỏ nó:

Sao chép đến bản cắt dán

Mã:

./ies4linux uninstall

Không biết các phiên bản sau thế nào n hưng lần trước mình có cài và sử dụng. Nhận xét là dùng không ổn định lắm, chạy rất “giật”. Hiển thị cũng không hoàn toàn giống như IE trên windows. Mặc dù có cả IE 6 và IE 7 nhưng 2 cái này hình như là 1. Và hiện tại thì mình không dùng nó nữa và đang tìm 1 giải pháp để có  được IE hoàn hảo như trên windows nhưng e rằng khó. Bạn nào có kinh nghiệm thì hy vọng chia sẻ về vấn đề này.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s