Tạo mẫu CSS trong Joomla


Trong thế giới của nội dung quản lý hệ thống, nó là không có thêm một nhiệm vụ khó khăn để xây dựng một trang web. Với CMS như Joomla, bạn có thể có thể tạo ra một thương hiệu mới của trang web của bạn trong vòng một ngày. Joomla đi kèm với rất nhiều trong xây dựng các tính năng, và những gì làm được như vậy phổ biến là một thực tế là bạn có thể thêm các tính năng của bên thứ ba để các thành phần cốt lõi Joomla trong các hình thức mở rộng.

Bên cạnh việc mở rộng, người sử dụng Joomla có thể chọn từ các mẫu khác nhau cho các trang web của họ. Bản mẫu được giống như Mạt có sẵn, thực hiện và có thể được sử dụng trên bất kỳ nội dung nào. Tuy nhiên, làm mẫu cho các trang web Joomla có nhiều thử thách! Nói chung Cascaded Phong cách Sheets (CSS) là hoàn toàn được sử dụng cho các mục đích. Vì vậy, chúng tôi làm thế nào để tạo một bản mẫu CSS cho Joomla? Đọc tiếp để biết thêm chi tiết.

Các mẫu được lưu trữ trong các “mẫu” của các thư mục cài đặt gói phần mềm Joomla. Vì vậy, nếu bạn đang tạo ra một mẫu mới, hãy chắc chắn rằng bạn tạo ra một thư mục theo “mẫu” thư mục. Trong hầu hết trường hợp, tên của thư mục là tên của mẫu của bạn cũng như! Bây giờ, Joomla mẫu yêu cầu một vài tác phẩm được tạo ra.

a. index.php – Điều này xảy ra là phần chính của Joomla hoàn thành mẫu. Nó sẽ xác định các vị trí mô-đun và cũng là vị trí của các tập tin css của bạn.

b. templateDetails.xml – tệp tin XML này chứa dữ liệu về các bản mẫu hoàn tất. Điều này giúp các ứng dụng Joomla để trích xuất các thông tin về mẫu.

c. css thư mục – Thư mục này chứa tất cả các css các tập tin cần thiết cho bản mẫu. Trong hầu hết các mẫu cơ bản, bạn sẽ tìm thấy một tập tin có tên. Css

Những tập tin này có thể được tạo ra tại bất kỳ trình soạn thảo văn bản và sau đó tải lên bảng điều khiển của máy chủ web của bạn! Tuy nhiên, bên cạnh việc hiểu biết CSS, cũng phải biết một trong những khía cạnh nhất định của Joomla, PHP và XML để tạo ra một tác phẩm nói trên.

1. Các tập tin index.php sẽ chứa một số thẻ đó là cụ thể cho Joomla chỉ. Ví dụ, sẽ hiển thị các nội dung chính trong bất kỳ trang web nào tạo ra trong Joomla, vì vậy tất cả các phong cách kết hợp với nội dung chính có thể được áp dụng trên nó.

2. Các tệp tin XML sẽ chứa rất nhiều thông tin như các phiên bản đó là phù hợp với bản mẫu, tên, tác giả, mô tả, danh sách các tập tin có trong các mẫu thư mục, và vị trí kích hoạt trong bản mẫu. Những thông tin cần được làm đầy lên, để được công nhận của các thành phần cốt lõi Joomla.

3. Cơ bản thiết kế của trang web sẽ được chứa trong các tập tin CSS của các thư mục css. Các thiết kế mà bạn muốn cung cấp cho các mẫu phải được mã trong một cách rõ ràng và cũng có thể nên điều để các tiêu chuẩn W3C.

Hơn bất cứ điều gì khác, tưởng tượng là những gì làm cho một mẫu. Joomla, là một công cụ hiệu quả cho các nhà phát triển quá, có phần tách nội dung từ các thiết kế phần, do đó làm cho nó dễ dàng cho các nhà thiết kế phải tập trung vào sáng tạo của mình để đến với nhiều mẫu.

Theo blog.bounceweb.com

2 comments on “Tạo mẫu CSS trong Joomla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s