Cách làm sitemap cho Yahoo


Yahoo! cũng giống như Google, đều có thể dễ dàng đánh chỉ mục dữ liệu trên website của bạn nếu bạn cung cấp cho nó một danh sách các URL trỏ đến các trang cần index dữ liệu hay còn gọi là sitemap. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo sitemap cho Yahoo! để Yahoo có thể đánh chỉ mục cho website bạn dễ dàng hơn.    
Sau khi thiết kế website hoàn tất, bạn cũng muốn người dùng tìm đến website của mình thông qua các máy chủ tìm kiếm. Và Yahoo! cũng là một máy chủ tìm kiếm đáng để bạn quan tâm.
Tạo sitemap cho Yahoo! rất đơn giản, Yahoo! chỉ hỗ trợ các sitemap có định dạng .txt và với tên urllist.txt vì vậy bạn cần tạo file text với tên như thế. Sau đây là các bước để tạo và submit sitemap của bạn đến Yahoo!

  • Click lên start > Run > chọn chương trình Notepad.
  • Copy các URL bạn muốn Yahoo đánh chỉ mục vào file trên, mỗi URL là một hàng.
  • Lưu file với tên urllist.txt và upload lên thư mục web.
  • Truy cập vào địa chỉ: https://siteexplorer.search.yahoo.com/
  • Thêm website hoặc blog của bạn vào Yahoo! bằng cách click vào nút Add My Site
  • Yahoo! sẽ yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản của mình, hãy đăng nhập bằng tài khoản Yahoo! của bạn.
  • Click lên nút Authenticate sau khi đăng nhập thành công.
  • Để xác nhận chủ quyền website, Yahoo! sẽ yêu cầu bạn add một thể Meta hoặc upload 1 file HTML lên website của mình.
  • Upload file hoặc thêm thẻ Meta như yêu cầu của Yahoo!, sau đó bạn click vào nút Ready to Authenticate.
  • Trong trường hợp sử dụng Blog, bạn nên thêm thẻ Meta sẽ thuận tiện hơn.

Lưu ý :

-Yahoo chỉ nhận file urllist.txt làm sitemap, ko nhận bất cứ file txt với tên nào khác.
-File .xml chỉ cần đáp ứng chuẩn RSS 0.9 – 1.0 và 2.0 đều có thể dùng làm sitemap.
-ROR (resource of a resource) tài nguyên của 1 tài nguyên, dúng làm sitemap cho các search engine khác.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s