Sitemap – Sơ đồ cấu trúc trang Web – Thuật ngữ SEO Webmaster Internet


Sitemap tạm dịch là sơ đồ Web thực tế là một danh sách liệt kê các tài nguyên trên trang Web giúp người dùng thường và bọ tìm kiếm xác định nhanh cấu trúc cần đánh chỉ số.

Sitemap tạm dịch là sơ đồ Web thực tế là một danh sách liệt kê các tài nguyên trên trang Web. Ngoài việc giúp người dùng Net truy cập dễ dàng toàn bộ tài nguyên trên trang, một sơ đồ cấu trúc còn cho phép bọ tìm kiếm đến từ các máy tìm kiếm liệt kê nhanh chóng toàn bộ trang thay vì phải lần mò quyét toàn bộ cấu trúc.
Khi nhắc đến Sitemap người ta thường nhầm lẫn giữa hai loại : Sitemap XML và Sitemap HTML

Sitemap XML

Cách tạo Sitemap XML

Sitemap thường được viết bằng XML, cho phép máy tìm kiếm duyệt dễ dàng trang Web, ví dụ nhưng những tài nguyên không có đường dẫn HTML (những trang làm bằng Flash hoặc bằng JavaScript, hay các trang nhạc, phim). Các bạn có thể xem thêm bài viết “Sitemap XML” để hiểu rõ hơn về cách tạo Sitemap XML này.

Submit Sitemap XML for Search Engine

Sitemap được những trang Web tìm kiếm lớn sử dụng như Google, Yahoo hay Live Search, Ask.comExalead để xác định nhanh chóng các trang quan trọng cần đánh chỉ số.

  • Đối với Google, các bạn có thể submit Sitemap XML của trang Web tại phần công cụ cho Webmaster.
  • Đối với Yahoo, bạn có thể submit Sitemap XML của mình tại địa chỉ : Yahoo Site Explorer

Ngoài ra, Google còn hỗ trợ Sitemap XML riêng cho các Video : Xem thêm Google Video Sitemap.

Trang Web chính thức chuẩn Sitemap.

Sitemap HTML

Đây là Sitemap dành cho người dùng nói chung, giúp người dùng duyệt, di chuyển dễ dàng giữa các thành phần khác nhau trên toàn trang. Các bạn nên đặt Sitemap HTML này trên mọi trang để người dùng có thể quay trở lại và đi tới các mục khác một cách ngắn nhất (thể hiện qua số lần nhắp chuột). Các bạn có thể xem ví dụ Sitemap HTML của vietSEO.

Nguyễn Hoài Nam – vietSEO.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s