Quy định server busy(overload)


Khi site của bạn có số lượng truy cập tương đối lớn thì việc quá tải(overload) của server hoàn toàn có thể xảy ra.
Ví dụ: giả sử server của bạn chỉ có thể xử lý được 1000 truy cập tại cùng 1 thời điểm, thì khi người thứ 1001 truy cập sẽ làm cho server bị overload(không truy cập được) để hạn chế tình trạng này ta có thể qui định giới hạn truy cập ví dụ n<1000 thì khi người truy cập thứ n+1 sẽ hiện ra câu thông báo: server busy, xin quay lại sau
Cách thực hiện: chạy đoạn code này trước khi thực hiện các xử lý khác

<?php
function server_busy($numer){
if (
PHP_OS == 'Linux' AND @file_exists('/proc/loadavg') AND $filestuff = @file_get_contents('/proc/loadavg')){
$loadavg = explode(' ', $filestuff);
if (
trim($loadavg[0]) > $numer)    {
print
'server busy,quay lại sau....';
exit(
0);
}
}
}
?>
* Chỉ có thể thực hiện việc này cho server linux, các server windows không thực hiện được.


Theo phpbasic

Advertisements
By dbglory Posted in PHP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s