WEB SEMANTIC : Kỳ 1 – TỔNG QUAN WEB SEMANTIC


Kỳ này chúng ta có thể hiểu một cách khái quát về Web ngữ nghĩa như nguồn gốc, mục đích và các công việc để phát triển Web ngữ nghĩa. Vai trò quan trọng của Ontology trong Web ngữ nghĩa.

1. Tổng quan về web ngữ nghĩa

Web ngữ nghĩa là thế hệ Web mới, đang được phát triển và sẽ xuất hiện trong tương lai gần. Hệ thống Web mới này sẽ dần thay thế Web hiện tại song không có nghĩa là hoàn toàn khác hệ thống Web hiện tại. Web ngữ nghĩa được phát triển trên hệ thống Web hiện tại bằng cách bổ sung thêm ngữ nghĩa cho các tài nguyên Web mà máy tính có thể hiểu và tăng khả năng xử lý tự động.

2. Nguồn gốc và mục tiêu của web ngữ nghĩa

World Wide Web (gọi tắt là Web) đã trở thành một kho tàng thông tin khổng lồ của nhân loại và một môi trường chuyển tải thông tin không thể thiếu được trong thời đại công nghệ thông tin ngày nay. Sự phổ biến và bùng nổ thông tin trên Web cũng đặt ra một thách thức mới là làm thế nào để khai thác được thông tin trên Web một cách hiệu quả, mà cụ thể là làm sao để máy tính có thể trợ giúp xử lý tự động được chúng. Muốn vậy, trước hết máy tính phải hiểu được thông tin trên các tài liệu Web, trong khi ở thế hệ Web hiện tại thông tin được biểu diễn dưới dạng chỉ con người mới đọc hiểu được.

Các chuyên gia dự đoán, bề nổi của web (surface web) chứa khoảng 1 đến 2 tỷ trang tài liệu trong khi, ở phần sâu của web thì chứa đến 550 tỷ trang tài liệu. Có khoảng 200.000 website có tầng thông tin sâu, khoảng hơn 1/2 số thông tin này nằm trong các cơ sở dữ liệu có chủ đề riêng biệt. Khoảng 95% thông tin trong các website có tầng thông tin sâu cho phép đa số người dùng có thể khai thác miễn phí. Nhưng hiện nay, hầu hết các công cụ tìm kiếm tài liệu trên web được coi là tìm kiếm hiệu quả cũng chủ yếu tìm kiếm được trên bề nổi của web. Trong khi ở tầng sâu của web chứa một khối lượng thông tin khổng lồ và thường rất có giá trị cho các nhà nghiên cứu, các học giả hay đơn thuần là những người thích tìm hiểu. Bên cạch đó, các trang web hiện nay có rất ít đường liên kết với các trang web khác nên việc tìm kiếm là khó khăn. Ngoài ra, thông tin tìm kiếm được không theo chủ đề mà chỉ là vấn đề tìm thoả theo từ khoá đơn thuần, kết quả tìm kiếm phải do con người chọn lại theo chủ đề mong muốn.

Chính những vấn đề này đã thúc đẩy sự ra đời của ý tưởng Web ngữ nghĩa (Semantic Web), một thế hệ mới của Web, mà chính cha đẻ của World Wide Web là Tim Berners-Lee đề xuất vào năm 1998. Web ngữ nghĩa là sự mở rộng của Web hiện tại mà trong đó thông tin được định nghĩa rõ ràng sao cho con người và máy tính có thể cùng làm việc với nhau một cách hiệu quả hơn. Mục tiêu của Web có ngữ nghĩa là để phát triển các chuẩn chung và công nghệ cho phép máy tính có thể hiểu được nhiều hơn thông tin trên Web, sao cho chúng có thể hỗ trợ tốt hơn việc khám phá thông tin (thông tin được tìm kiếm nhanh chóng và chính xác hơn), tích hợp dữ liệu (dữ liệu liên kết động), và tự động hóa các công việc.

3. Web ngữ nghĩa là gì?

Tim Berners-Lee đã đưa ra hai vấn đề của web ngữ nghĩa, đó là tạo cho Web một môi trường cộng tác tốt hơn và vấn đề thứ hai là máy có thể hiểu và xử lý tự động các thông tin trên Web.

Hình 1.1. Một đề xuất nguồn gốc Web với CERN (CERN-Hội đồng Châu Âu nghiên cứu hạt nhân)

Hình 1.1. biểu diễn cái nhìn bản chất nguồn gốc Web của Tim Berners-Lee. Cái nhìn này rất phức tạp và phức tạp hơn nhiều so với việc lọc ra các trang HTML từ các dịch vụ Web hiện tại. Nhưng trong hình này, có các mối quan hệ giữa các thông tin như: “includes”, “describes”, “rote”, đây là các mối quan hệ giữa các tài nguyên mà trong web hiện tại không có. Và chính các quan hệ này đưa vào web ngữ nghĩa là cần thiết, để máy có thể hiểu và xử lý thông tin tự động trên web. Các quan hệ này được gọi là các siêu dữ liệu. Công nghệ để có được các siêu dữ liệu này là công nghệ RDF (Resource Description Framework)

Để có thể tạo ra web có dữ liệu mà máy có thể xử lý được, trước hết phải thay đối mô hình trong cách chúng ta nghĩ về dữ liệu. Từ trước đến nay, dữ liệu bị khoá ngay trong các ứng dụng độc quyền. Dữ liệu được coi như thứ yếu để xử lý dữ liệu. Thái độ không đúng này bộc lộ những sai sót cơ bản trong luận cứ gốc bằng việc thiết lập sự phụ thuộc giữa xử lý và dữ liệu. Hay nói cách khác, phần mềm tốt thì hoàn toàn phụ thuộc vào dữ liệu tốt. Với các hệ tính toán chuyên nghiệp thì ngay khi bắt đầu thực hiện, vấn đề dữ liệu là rất quan trọng, nó phải được xác minh và bảo vệ. Với Web, XML và xu thế Web ngữ nghĩa đang nổi lên thì có sự thay đổi của sức mạnh đang di chuyển từ các ứng dụng sang dữ liệu. Vấn đề này cũng cho chúng ta mấu chốt để hiểu Web ngữ nghĩa. Con đường để máy có thể xử lý dữ liệu chủ yếu là tạo ra dữ liệu thông minh hơn chứ không phải là các xử lý thông minh. Hình 1.2 biểu diễn sự phát triển tính thông minh của dữ liệu theo thời gian.

Hình 1.2. Sơ đồ phát triển tính thông minh của dữ liệu

Hình 1.2 chỉ ra sự phát triển liên tục của tính thông minh dữ liệu có bốn bậc quan trọng. Bốn bậc này biểu diễn từ dữ liệu có tính thông minh thấp nhất đến dữ liệu đã có thông tin đủ ngữ nghĩa để máy thực hiện suy luận về nó.

Văn bản và cơ sở dữ liệu (bậc này là tiền XML)

Bậc đầu tiên, hầu hết dữ liệu ở bậc này được sở hữu độc quyền cho một ứng dụng. Do vậy tính thông minh là nằm trong ứng dụng đó chứ không phải là trong dữ liệu.

Tài liệu XML với miền đơn

Ở bậc này, dữ liệu đạt được là: ứng dụng độc lập với miền riêng. Bây giờ, dữ liệu đủ thông minh để có thể di chuyển giữa các ứng dụng trong một miền đơn. Ví dụ: các chuẩn XML trong chăm sóc sức khoẻ, công nghiệp bảo hiểm, hoặc công nghiệp bất động sản.

Các phân loại và tài liệu với các bộ từ vựng hỗn hợp

Trong bậc này, dữ liệu có thể được soạn từ đa miền và được phân lớp chính xác theo một nguyên tắc phân loại có thứ bậc. Thực tế, sự phân lớp đó có thể được sử dụng để khám phá dữ liệu. Các quan hệ đơn giản giữ các lớp có thể được sử dụng để quan hệ và do vậy, ta có dữ liệu kết hợp. Như vậy, dữ liệu bây giờ thông minh đủ để khám phá dễ dàng và được kết hợp một cách hợp lý với dữ liệu khác.

Các ontology và các luật lập luận

Trong mức này, dữ liệu mới có thể được suy ra từ những dữ liệu đã có theo các luật logic. Thực chất, dữ liệu bây giờ thông minh đủ để được mô tả với các quan hệ cụ thể và các dạng hình thức phức tạp. Điều này cho phép kết hợp hoặc tái kết hợp dữ liệu nguyên thuỷ nhiều hơn và sự phân tích về dữ liệu mịn hơn. Một ví dụ về sự phức tạp của dữ liệu là việc chuyển tự động tài liệu trong một miền này sang một tài liệu tương đương trong một miền khác. Ở mức này, ta có thể soạn một định nghĩa mới trên Web ngữ nghĩa, máy có thể xử lý các tài liệu web có dữ liệu thông minh. Hơn nữa, ta có thể định nghĩa dữ liệu thông minh vì dữ liệu nó độc lập với ứng dụng, có thể soạn, phân lớp và lấy một phần của các hệ thông tin lớn hơn.

Như vậy, việc xây dựng web ngữ nghĩa chủ yếu tập trung xây dựng hệ thống web có dữ liệu thông minh. Dữ liệu thông minh ở đây không có nghĩa là gắn liền với trí tuệ nhân tạo, không phải là cho máy học hiểu các từ ngữ của con người hay máy xử lý được ngôn ngữ tự nhiên mà nó thông minh bởi việc tổ chức lựa chọn dữ liệu biểu diễn trong ngôn ngữ được cấu trúc để máy có thể hiểu. Và sau đây chúng ta tìm hiểu về kiến trúc của web ngữ nghĩa.

4. Kiến trúc web ngữ nghĩa

Web ngữ nghĩa được xây dựng trên nền hệ thống web hiện tại. Web ngữ nghĩa được coi là sự mở rộng của Web hiện tại có bổ sung thêm ngữ nghĩa vào dữ liệu trên web. Hình 1.3 chỉ ra sơ đồ kiến trúc của Web ngữ nghĩa.

Hình 1.3. Kiến trúc của web ngữ nghĩa
Từ sơ đồ kiến trúc của Web ngữ nghĩa, ta thấy có bảy tầng kiến trúc. Trong đó, với hệ thống Web hiện tại (World Wide Web) là đang ở tầng thứ hai.

Unicode: là một bảng mã chuẩn chung có đủ các ký tự để thống nhất sự giao tiếp trên tất cả các quốc gia, đáp ứng tính nhất quán toàn cầu của web.
URI (Uniform Resource Identifier):là kí hiệu nhận dạng Web đơn giản. Cụ thể, nó là một xâu ngắn cho phép nhận dạng tài nguyên Web như: với các xâu bắt đầu với “http:” hoặc “ftp:” mà chúng ta thường thấy trên World Wide Web. Bất kỳ một người nào cũng có thể tạo một URI, và sở hữu chúng và chúng là một công nghệ cơ sở để xây dựng một hệ thống Web toàn cầu. Hệ thống World Wide Web được xây dựng trên chúng và bất kỳ cái gì mà có một URI thì được coi là “trên Web”.

URL (Uniform Resource Locator) là một dạng đặc biệt của URI, cụ thể nó là một địa chỉ trên mạng.
URIref (URI reference) là một URI cùng với một phần nhận dạng tuỳ ý ở cuối. Ví dụ, ta có một URIref : “http://www.example.org/Books#Ontology” bao gồm một URI: “http://www.example.org/Books” và một phần nhận dạng “Ontology” được cách nhau bởi kí hiệu #.

Theo như quy ước,Name space các không gian tên là những tài nguyên mà tạo ra các đa tài nguyên, thường là những URI được kết thúc bởi kí hiệu #. Ví dụ: “http://www.example.org/Books#” là một không gian tên. Các tài nguyên không có URIref thì được gọi là các nút trắng; một nút trắng chỉ ra sự tồn tại của tài nguyên không có sự đề cập rõ ràng về tham chiếu URIref của tài nguyên.

RDF (Resource Description Framework): Khung mô tả tài nguyên – RDF được W3C giới thiệu để cung cấp một cú pháp chuẩn để tạo, thay đổi và sử dụng các chú thích trong Web ngữ nghĩa. Một mệnh đề RDF là một bộ ba có dạng: [chủđề thuộctính đốitượng]. Trong đó, chủ đề là tài nguyên mà được mô tả bằng thuộc tínhđối tượng. Thuộc tính thể hiện mối quan hệ giữa chủ đề đối tượng. Còn đối tượng ở đây có thể là một tài nguyên hoặc một giá trị. Ba thành phần trên trong RDF đều là các URI.

RDFS (RDF schema)

RDFS là một ngôn ngữ ontology đơn giản của web ngữ nghĩa, được coi là một ngôn ngữ cơ sở của web ngữ nghĩa. RDFS là ngôn ngữ mô tả bộ từ vựng trên các bộ ba RDF. Nó cung cấp các công việc sau:

– Định nghĩa các lớp tài nguyên
– Định nghĩa các quan hệ giữa các lớp
– Định nghĩa các loại thuộc tính mà các lớp trên có
– Định nghĩa các mối quan hệ giữa các thuộc tính.

Ontology Vocabulary

Bộ từ vựng ontology được xây dựng trên cơ sở tầng RDF và RDFS, cung cấp biểu diễn ngữ nghĩa mềm dẻo cho tài nguyên web và có khả năng hỗ trợ lập luận. Để xây dựng được các bộ từ vựng này, người ta đã sử dụng các ngôn ngữ ontology để biểu diễn chúng như: RDFS, OIL, DAML, DAML+OIL, OWL, … Các ngôn ngữ này cung cấp khả năng biểu diễn và hỗ trợ lập luận khác nhau và chúng dựa trên nền tảng là các ngôn ngữ logic mô tả tương ứng khác nhau.

Tầng Logic

Việc biểu diễn các tài nguyên dưới dạng các bộ từ vựng ontology có mục đích là để máy có thể lập luận được. Mà cơ sở lập luận chủ yếu dựa vào logic. Chính vì vậy mà các ontology được ánh xạ sang logic, cụ thể là logic mô tả để có thể hỗ trợ lập luận. Vì logic mô tả có biểu diễn ngữ nghĩa hình thức (đặc trưng của lý thuyết mô hình), và cung cấp các dịch vụ lập luận, là cơ sở để hỗ trợ máy có thể lập luận và hiểu tài nguyên.

Tầng Proof

Tầng này đưa ra các luật để suy luận. Cụ thể từ các thông tin đã có ta có thể suy ra các thông tin mới. Ví dụ: A là cha của B, A là em trai C thì khi đó ta có thông tin mới là C là bác của B. Để có được các suy luận này thì cơ sở là FOL (First-Order-Logic). Và tầng này hiện nay các nhà nghiên cứu đang xây dựng các ngôn ngữ luật cho nó như: SWRL, RuleML.

Tầng Trust

Đảm bảo tính tin cậy của các ứng dụng trên Web ngữ nghĩa. Ví dụ: có một người bảo x là xanh, một người khác lại nói x không xanh, như thế Web ngữ nghĩa là không đáng tin cậy? Câu trả lời ở đây được xem xét trong các ngữ cảnh. Mỗi ứng dụng trên web ngữ nghĩa sẽ có một ngữ cảnh cụ thể, chính vì thế các mệnh đề trên có thể nằm trong các ngữ cảnh khác nhau khi đó ngữ nghĩa tương ứng khác nhau nên các mệnh đề đó vẫn đúng, đáng tin cậy trong ngữ cảnh của nó. Để có được sự chứng minh về độ tin cậy thì các lập luận được áp dụng là không đơn điệu và có các cơ chế kiểm tra chứng minh kết hợp với công nghệ chữ ký điện tử để xác nhận độ tin cậy. Các ngôn ngữ chứng minh là ngôn ngữ cho ta chứng minh một mệnh đề là đúng hay sai.

5. Nội dung xây dựng Web ngữ nghĩa

Để xây dựng hệ thống Web ngữ nghĩa thay thế cho World Wide Web hiện tại, các nhà nghiên cứu đang nỗ lực và tập trung nghiên cứu với ba hướng chính sau:

– Chuẩn hoá các ngôn ngữ biểu diễn dữ liệu (XML) và siêu dữ liệu (RDF) trên Web.
– Chuẩn hoá các ngôn ngữ biểu diễn Ontology cho Web có ngữ nghĩa.
– Phát triển nâng cao Web có ngữ nghĩa (Semantic Web Advanced Development – SWAD)

5.1. Chuẩn hoá các ngôn ngữ biểu diễn dữ liệu (XML) và các siêu dữ liệu (RDF) trên Web

Như chúng ta đã biết, World Wide Web đã rất thành công bởi ngôn ngữ XML. XML đã làm cho công nghệ Web phát triển mạnh mẽ như hiện nay. Và Web ngữ nghĩa được phát triển trên nền Web hiện tại, trên nền XML, chúng ta có thể thấy rất rõ ngay trong sơ đồ kiến trúc của Web ngữ nghĩa. Web ngữ nghĩa được bổ sung các chú thích ngữ nghĩa cho các tài nguyên Web, và W3C đã giới thiệu RDF là chuẩn cú pháp để tạo, thay đổi và sử dụng chú thích trong Web ngữ nghĩa. Do vậy việc xây dựng ngôn ngữ chuẩn cho XML và RDF là thiết yếu để biểu diễn dữ liệu cho Web ngữ nghĩa. Trong quá trình này, đã có một số cú pháp được đưa ra để biểu diễn RDF như: Notation 3 (hay N3), XML/RDF, hay đồ thị các mệnh đề của RDF như đã trình bày ở trên. Các cú pháp này hỗ trợ biểu diễn dữ liệu cho máy có thể hiểu được.

5.2. Chuẩn hoá các ngôn ngữ biểu diễn Ontology cho Web có ngữ nghĩa

Ontology đóng vai trò then chốt trong việc cung cấp tài nguyên có thể truy nhập để xử lý tự động bằng cách cung cấp bộ từ vựng cho việc đánh dấu ngữ nghĩa của Web ngữ nghĩa. Để biểu diễn Ontology cho phát triển Web có ngữ nghĩa cần thiết đưa ra một ngôn ngữ chuẩn cho sự biểu diễn mềm dẻo, linh hoạt và đa dạng của tài nguyên Web. Trong quá trình chuẩn hoá ngôn ngữ biểu diễn Ontology, một số ngôn ngữ được đề xuất với các khả năng biểu diễn tăng dần như: RDFS, DAML+OIL, OWL, … và tiếp tục được mở rộng trong tương lai. Các ngôn ngữ này có khả năng biểu diễn tăng dần nhưng tương ứng là khả năng quyết định giảm dần (độ phức tạp tăng dần). Và các ngôn ngữ biểu diễn Ontology được xây dựng phải cân bằng được khả năng biểu diễn và độ phức tạp tính toán. Các ngôn ngữ này được xây dựng trên nền các chuẩn XML, RDF, và thường sử dụng cơ sở logic là logic mô tả để biểu diễn ngữ nghĩa và hỗ trợ lập luận.

5.3. Phát triển nâng cao Web ngữ nghĩa (Semantic Web Advanced Development – SWAD)

Các công việc chuẩn hoá các ngôn ngữ biểu diễn dữ liệu XML, siêu dữ liệu RDF hay ngôn ngữ biểu diễn Ontology là các công việc nền tảng, cơ sở tạo ra chuẩn chung cơ sở để phát triển hệ thống và các ứng dụng trên Web ngữ nghĩa. Việc đưa các chuẩn đó thành các thể hiện, các sản phẩm của hệ thống Web ngữ nghĩa là công việc của SWAD. SWAD thực hiện nghiên cứu và đưa ra các thể hiện của Web ngữ nghĩa trên công nghệ cơ sở và nó cũng bổ sung, hoàn thiện các công nghệ cơ sở này. Nó chỉ ra các công nghệ Web ngữ nghĩa được sử dụng như thế nào? Mục tiêu cụ thể của SWAD là sử dụng các công nghệ, kỹ thuật và các công cụ hiện có của Web ngữ nghĩa để tạo ra các chương trình vượt xa hơn tầm hiện có, phát triển các thể hiện thực tiễn và cung cấp các công cụ và các chuẩn mới cho Web ngữ nghĩa. Để phát triển SWAD hiện tại đã có một số dự án của các tổ chức thực hiện nghiên cứu và phát triển như: SWAD-Europe, SWAD-DAML, SWAD-Simile, SWAD-Oxygen. Hiện tại, ở Việt Nam, một dự án cấp Nhà nước đang nghiên cứu thực hiện trích rút tự động thông tin từ các trang Web về tin tức để xây dựng các ontology cho lĩnh vực này nhằm “tiếp nhận” công nghệ Web ngữ nghĩa khi có hệ thống mạng mới này.

6. Tổng kết kỳ 1:

Qua phần này chúng ta có thể hiểu một cách khái quát về Web ngữ nghĩa như động cơ, mục đích và các công việc để phát triển Web ngữ nghĩa. Trong đó, ta thấy được Ontology có một vai trò quan trọng trong Web ngữ nghĩa.
Trong kỳ tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về Ontology

Theo blog my.opera.com/Alibobo/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s