Sử dụng phím tắt trong Ubuntu


  1. Alt‘ + ‘ F1 ‘ – Mở ‘ Applications Menu‘ cái này thật sự hữu ích vì hồi đó giờ không biết nếu không có chuột thì làm sao để vào mấy Menu ở trên được..
  2. Alt‘ + ‘ F2 ‘ – ‘ Run Application‘ giống kiểu Windows – R nhưng xịn honw.
  3. Print Screen ‘ – Nút này chắc ai cũng biết.
  4. Alt‘ + ‘ Print Screen ‘ – Chụp ảnh màn hình ở cửa sổ đang sử dụng
  5. Ctrl‘ + ‘ Alt‘ + ‘ right arrow ‘ – Di chuyển sang workspace phải.
  6. Ctrl ‘ + ‘ Alt ‘ + ‘ left arrow‘ – Di chuyển sang workspace trái.
  7. Ctrl ‘ + ‘ Alt ‘ + ‘ up arrow‘ – Di chuyển sang workspace trên
  8. Ctrl ‘ + ‘ Alt ‘ + ‘down arrow‘ – Di chuyển sang workspace dưới.
  9. Ctrl‘ + ‘ Alt ‘ + ‘ D‘ – Thu nhỏ tất cả các cửa sổ.
  10. F1‘ – Trợ giúp.

Chức năng phím tắt của Gnome
Vào System->Preferences->Keyboard Shortcuts. Trong đây là danh sách 1 số phím tắt, bạn có thể thay đổi tuỳ ý.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s