Tìm hiểu Zend framework nên bắt đầu từ đâu ? (Phần 1)


Bạn muốn tìm hiểu về Zend framework ? .Bạn muốn nhanh chóng xây dựng một ứng dụng web sữ dụng zf ?

Việc tìm hiểu zend framework cũng như các php framework khác điều đầu tiên là bạn pải có kiên thức tương đối về php .Tiếp đến bạn cần tìm hiểu kiến thức cơ sở sau :

– Framework là gì ?

Framework là một thư viện các lớp đã được xây dựng hoàn chỉnh , bộ khung để phát triển các phần mềm ứng dụng. có thể ví framework như tập các “Vật liệu” ở từng lĩnh vực cho người lập trình viên, thay vì họ phải mất nhiều thời gian để tự thiết kế trước khi dùng. Do vậy, người lập trình viên chỉ cần tìm hiểu và khai thác các vật liệu này rồi thực hiện ( tức lập trình ) để gắn kết chúng lại với nhau, tạo ra sản phẩm.

Để thiết kế một game đua xe, nếu không có bộ Framework chuyên dụng cho game, người lập trình game phải tự tạo ra: khung xe, bánh xe, người, đường đi … rồi mới tính đến chuyện lắp ghép chúng lại với nhau để tạo ra không gian cho game; Nếu có sẵn bộ Framework thì lập trình viên chỉ viết lệnh lấy chúng ra từ Framework và ghép chúng lại. Có thể hình dung Framework bao gồm các vật liệu như gạch, cát, xi măng, sắt … nhưng tùy theo cách thiết kế của người kiến trúc sư mà tạo ra những căn nhà với hình dạng khác nhau.

– Mô hình MVC là gì ?

MVC = Model + View + Controller.
Model: chính là dữ liệu (cụ thể hơn trong ZF sẽ là các class làm nhiệm vụ thao tác trực tiếp xuống DBMS).
Mô hình Views có nhiệm vụ liên kết với Mô hình Model và xuất các dữ liệu ra trình duyệt theo nhu cầu đòi hỏi của người tiêu dùng (user). Điển hình là các văn bản HTML.

View: làm nhiệm vụ render trang web từ các action do controller truyền sang + dữ liệu từ model (có thể hiểu nó như là template render).
Controller: chính là phần cốt lỗi, điều hành trang web của bạn, 1 trang web có thể có nhiều module (có thể hiểu như component của Joomla!), 1 module có thể có nhiều controller. Một controller sẽ gồm nhiều action, ví dụ: trong forum sẽ có PostController bao gồm các action như listAction, readAction, writeAction,…


CÁC BƯỚC XÂY DƯNG WEB SỬ DỤNG ZEND FRAMEWORK

– Tạo câu trúc thư mục theo mô hình MVC

zf-tutorial/
———/application
————-bootstrap.php
————-/controllers
————-/models
————-/layouts
——————/default.phtml
————-/views
——————-/filters
——————-/helpers
——————-/scripts
———/library
———/public
————-/images
————-/scripts
————-/styles-
————-index.php

– Tạo và viết code cho file : index.php và file bootstrap.php
.

Mọi request đều tập trung vào 1 tập tin duy nhất là index.php, được biết đến như bootstrapper. Nó cung cấp cho chúng ta một hợp điểm duy nhất mọi trang của ứng dụng web và bảo đảm rằng môi trường được thiết lập đúng để chạy ứng dụng.

Theo http://nqdung.plus.vn/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s