J2EE – Java 2 Enterprise Edition

Introduction au Java Framework

Le «Java Framework» (Java 2 Platform) est composé de trois éditions, destinées à des usages différents :

  • J2ME : Java 2 Micro Edition est prévu pour le développement d’applications embarquées, notamment sur des assistants personnels et terminaux mobiles ;
  • J2SE : Java 2 Standard Edition est destiné au développement d’applications pour ordinateurs personnels ;
  • J2EE : Java 2 Enterprise Edition, destiné à un usage professionnel avec la mise en oeuvre de serveurs.

Continue reading

By dbglory Posted in J2EE Tagged

J2EE Dev : Enterprise JavaBean 3.0 – EJB 3.0

Phiên bản JavaBeans cho doanh nghiệp Enterprise JavaBeans (EJB) được giới thiệu để xây dựng các thành phần phân tán. Khi ra mắt, nó hứa hẹn giải quyết được mọi vấn đề và sự phức tạp trong CORBA. EJB trở thành trung tâm của J2EE sau khi chỉnh sửa vài lần và mở rộng thêm nhiều chức năng. Ngay từ đầu, hầu hết các nhà phát triển đều say mê EJB và dùng EJB trong ứng dụng của mình dù không cần thiết. “Đổ lỗi cho EJB” là xu hướng của nhiều nhà phát triển khi dự án của họ không hiệu quả mà lại sử dụng EJB.

Phát triển EJB chưa bao giờ đơn giản, và nó càng trở nên phức tạp hơn sau mỗi lần phát hành đặc tả EJB. EJB từng được so sánh với một chú voi vì tính phức tạp và nặng nề của nó. Nhiều nhà phát triển cảm thấy EJB giống như lớp siro đường phía trên chiếc bánh rán. Trong thời đại ăn kiêng, cộng đồng chuyên gia EJB không còn cách nào khác phải chuyển đổi EJB sang dạng ít béo, bằng cách đơn giản hóa quá trình phát triển của EJB. Cộng đồng chuyên gia EJB 3.0 đưa ra hình ảnh về mô hình rút gọn (lightweight model) trong hội nghị JavaOne 2004 khi họ thông báo ra mắt bản phác thảo đặc tả EJB 3.0 đầu tiên. Continue reading

RMI & CORBA

III.CORBA
1)Tổng quan vể CORBA
Như đã đề cập ở trước thì CORBA định nghĩa nhiều dịch vụ, một trong những dịch vụ đó thực hiện chức năng tương tự như RMI, nhưng CORBA họat động với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và không chỉ với nền Java
CORBA được định nghĩa bởi một liên kết bao gồm 800 công ty thành viên, được gọi là Nhóm Quản Lý Đối Tượng (Object Management Group – OMG)  Continue reading

RMI & CORBA – P2

II.RMI
1)TỒNG QUAN VỂ RMI
Trong một ứng dụng không phân tán của java, đoạn mã trong một đối tượng có thể gọi phương thức của một đối tượng khác và máy ảo Java phân giải địa chỉ và truyền tham số từ đối tượng gọi đến phương thức được gọi, ngoài ra nó cũng trả về các giá trị cho đối tượng gọi thực thi phương thức
Trong ứng dụng phân tán, mặc dù đoạn mã lập trình phương thức trông có vẻ giống như trong trường hợp ứng dụng không phân tán, nhưng là một cơ chế hoàn toàn khác nhau được dùng để móc những đối tượng này. Khi một đối tượng muốn gọi một phương thức, nó sẽ gọi một đối tượng bè bạn bên phía máy khách, đối tượng này sẽ đại diện cho đối tượng gọi phương thức bên phía máy chủ. Đối tượng này được gọi là stub Continue reading

RMI & CORBA – P1

I.Các đối tượng phân tán
Trong lập trình Java thông thường thì tất cả các đối tượng tạo nên một chương trình sẽ nằm trên cùng một máy và trong cùng một tiến trình hay trên cùng một máy ảo Java (JVM).
Khi một đối tượng gọi một phương thức trên một đối tượng khác thì đối tượng gọi phải biết địa chỉ vùng nhớ của đối tượng bị gọi và có thể chỉ thay đổi bộ đếm chương trình máy để bắt đầu chạy trong một đối tượng mới. Địa chỉ của đối tượng được goik được lưu trữ trong ngăn xếp của máy, vì thế khi phương thức được gọi trả về giá trị thì địa chỉ trong ngăn xếp sẽ được nạp lại vào trong bộ đếm chương trình máy và tiếp tục thực thi trở lại trong đối tượng gọi. Dãy các bước trên là chung đối với tất cả các ngôn ngữ lập trình mà thực thi trong một tiến trình đơn, trên cùng một máy Continue reading

IE trên Linux với IE4Linux

Thực tế thì IE chạy vừa chậm lại nhiều lỗi. Nói chung là cũng ít ai dùng IE làm gì, vậy thì chúng ta cài đặt IE trên linux làm gì ? Đơn giản là vì chúng ta muốn test lỗi hoặc kiểm tra website của mình có chạy tốt trên linux hay không. Giải pháp là IE4Linux. Để đơn giản hóa việc cài đặt thì các bạn có thể down các package về và cài đặt bình thường như trên windows. Tuy nhiên topic này quangtrong muốn thiên về dùng terminal hơn, để nếu các bạn có cài đặt và config 1 server dùng linux thì có lẽ cũng sẽ cảm thấy quen thuộc hơn. Continue reading

Lập trình java – Cài đặt Java JDK và JRE

Giải thích một số khái niệm:
JDK: Java Development Kit
JRE: Java Runtime Environment

Linux Ubuntu 8.04 có các gói sau được hỗ trợ bởi Sun Microsystem:

=> sun-java6-bin : Sun Java Runtime Environment (JRE) 6

=> sun-java6-demo : Sun Java Development Kit (JDK) 6 demos

=> sun-java6-jdk : Sun Java Development Kit (JDK) 6

=> sun-java6-jre : Sun Java Runtime Environment (JRE) 6

Để cài đặt bình thường, bạn hãy đảm bảo mình đã mở multisource giống như hình sau. Continue reading

Helloworld with JSP + ECLIPSE + TOMCAT

Chạy Eclipse 3.2 trong thư mục đã cài (C:\eclipse\eclipse.exe), chọn một thư mục để làm việc. Nếu đây là lần sử dụng đầu tiên, Eclipse sẽ hiển thị trang Welcome, bạn đóng nó lại.

Để tạo một Web project, bạn chọn File\New\Project, chọn Dynamic Web Project

Bạn đặt tên cho project là HelloWorld, sau đó nhấn Finish luôn , mặc định với các tùy chọn phía sau. Continue reading

Cai đặt Javadoc cho Eclipse trong Ubuntu

Ai code Java thì biết javadoc có ý nghĩa như thế nào rồi nhỉ? Nếu dùng Eclipse thì mặc định không có javadoc. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt javadoc cho Eclipse trong Ubuntu.

Đầu tiên, bạn cài gói javadoc từ repository:

$ sudo apt-get install sun-java6-doc

Khi cài đặt, chương trình sẽ yêu cầu file documentation.zip của Sun. Bạn vào website của Sun để download, chọn ngôn ngữ English. Continue reading