Cơ bản về Cấu hình Tomcat

Để chạy được 1 ứng dụng web viết bằng JSP hoặc Servlet bạn cần 1 web server để host các trang của bạn. Có rất nhat62 Webserver khác nhau dùng cho việc này nhưng có lẽ Tomcat là 1 webserver đơn giản, dễ sử dụng nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể sử dụng Tomcat làm 1 web server và cách chúng ta triển khai các trang web của chúng ta lên đấy.

Đầu tiên, bạn hãy download phần mềm Apache Tomcat tại http://tomcat.apache.org/. Tôi nghĩ là bạn nên download bản zip để khỏi phải cài đặt.

Sau khi download thành công, giải nén ra 1 thư mục nào đó, giả sử là (C:\javaSofts) bạn cần làm 1 vài bước để có thể chạy Tomcat.

1> Tất nhiên máy bạn phải cài đặt JDK

2> Bạn thêm 1 biến môi trường có tên JAVA_HOME và có giá trị là đường dẫn đến thư mục cài đặt JDK

3> Trong Tùy biến môi trường PATH, bạn hiệu chỉnh lại và thêm vào ;.;%JAVA_HOME%\bin;

Bây giờ bạn vào thư mục bin của thư mục bạn đã giải nén Tomcat(C:\javasofts\apache-tomcat-6.0.18\bin), chạy tập tin startup.bat. OK, Nếu việc thực thi thành công, bạn sẽ có cửa sổ sau(nhớ đừng tắt nó nhé)

TomcatStarting

Bây giờ bạn mở trình duyệt lên, gõ vào URL sau http://localhost:8080/

Kết quả sẽ như  sau
Tomcat Web Manager

Mẹo: bạn nên tạo 1 shortcut của tập tin startup.bat ra desktop, sau đó nhấn chuột phải lên shortcut này, chọn properties. Bạn gắn 1 phím tắt cho nó trong mục Shortcut Ket là tổ hợp phím nào đó(ví dụ Ctrl-Alt-J). Nhấn OK. Bây giờ mỗi lần muốn start Tomcat bạn chỉ cần nhấn tổ hợp phím Ctrl-Alt-J trong bất kỳ đâu.

Các ứng dụng web của bạn sau này đều phải đặt trong thư mục webapps của tom cat(E:\javasofts\apache-tomcat-6.0.18\webapps).

Bây giờ bạn thử tạo 1 dự án HelloWorld nhé:

Trong thư mục webapps, bạn tạo thư mục HelloWorld.

Trong thư mục HelloWorld bạn tạo 1 file có tên index.jsp có nội dung

<html>
<head>
<title>.:Hello JSP:.</title>
</head>
<body>
<h1>Hello JSP world!</h1>
<h2>Current Time: <%= new java.util.Date()%></h2>
</body>
</html>

Bây giờ bạn mở trình duyệt, đi đến địa chỉ http://localhost:8080/HelloWorld/index.jsp

Kết quả như sau:
HelloWorldJSP

Chúc bạn thành công !

Theo blog vovanhai

HƯỚNG DẪN TẠO MỘT SERVLET BẰNG ECLIPSE VÀ TOMCAT

Chú ý: bài viết này dành cho các newbie nào muốn sử dụng công cụ Eclipse để tạo servlet. ( tất nhiên đã nắm vững lý thuyết về servlet).

Bước 1: Cài đặc Eclipse. ( như phần 1 )

Bước 2: Download bản Tomcat 5.5 về và cài đặt. Sau khi cài đặt xong ta có thư mục: C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 5.5 Continue reading

Plugin hoàn hảo cho việc kéo thả giao diện Java trong eclipse

Trước đây mình đã giới thiệu qua phần kéo thả giao diện Java trong eclipse với plugin Visual Editor. Hôm nay mình xin giới thiệu thêm một plugin hỗ trợ việc thiết kế giao diện trực quan trong eclipse mà theo đánh giá của mình là rất tốt, tốt hơn cả Visual Editor, đó chính là Window Builder Pro for eclipse 3.3. Window Builder Pro hỗ trợ nhiều loại giao diện ứng dụng trong java như Swing, AWT, SWT, RCP…

Bước 1: download eclipse 3.3 và tiến hành giải nén. Sau khi giải nén, ta sẽ được thư mục elipse. ( ví dụ mình sẽ giải nén tại ổ C nhé. Smile ). Continue reading

By dbglory Posted in Java

Nhập môn Java với JDBC và MySQL – Phần 2

Thực hiện các câu truy vấnĐể thực hiện câu lệnh SQL trong một ứng dụng có sử dụng JDBC, bạn hãy tạo ra một đối tượng Statement từ đối tượng Connection của bạn. Đối tượng này chứa một kết nối đơn đến cơ sở dữ liệu. Các đối tượng Statement hỗ trợ phương thức executeUpdate() để đưa vào các câu truy vấn thực hiện chức năng thay đổi cơ sở dữ liệu và không trả lại tập kết quả, và phương thức executeQuery() để tạo ra các câu truy vấn cho phép trả lại tập kết quả. Để minh họa kết quả xử lý dữ liệu chúng ta sử dụng một bảng, animal, bảng này hứa 1 cột id chứa số nguyên và 2 cột chứa các chuỗi, name và category. Câu lệnh MySQL để tạo bảng này trông như sau: Continue reading

By dbglory Posted in Java Tagged

Nhập môn Java với JDBC và MySQL (phần 1)

JDBC là một chuẩn truy xuất cơ sở dữ liệu rất phổ biến. Các RDBMS (Relational Database Management Systems – Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ) hay các nhà sản xuất phần mềm bên thứ ba phát triển các driver cho Java đều cần tuân thủ chặt chẽ đặc tả JDBC. Các nhà phát triển khác sử dụng các driver này để phát triển nên các ứng dụng có truy cập cơ sở dữ liệu Ai phát triển đặc tả JDBC?

SUN chuẩn bị và duy trì đặc tả JDBC. Bởi JDBC chỉ là một đặc tả (đề xuất cách viết và sử dụng các JDBC driver), nên các công ty sản xuất phần mềm bên thứ ba sẽ phát triển các JDBC driver tuân thủ chặt chẽ đặc tả này. Các nhà phát triển JDBC sau đó sẽ sử dụng các driver này để truy cập vào các nguồn dữ liệu. Continue reading

Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy trên JFrame

Gói Swing chứa class Timer hỗ trợ cho việc tạo ra các hiệu ứng có tốc độ được quy định trước. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một label nhấp nháy theo một tốc độ quy định. Class này có nhiều ứng dụng thực tế. Dưới đây là đoạn mã của chương trình: import javax…

Gói Swing chứa class Timer hỗ trợ cho việc tạo ra các hiệu ứng có tốc độ được quy định trước. Ví dụ, bạn có thể tạo ra một label nhấp nháy theo một tốc độ quy định. Class này có nhiều ứng dụng thực tế. Continue reading

Liệt kê Thread, ThreadGroup trong JVM

Mã chương trình sau chỉ ra làm thế nào để liệt kê tất cả các Thread và ThreadGroup đang có mặt trong Java Virtual Machine public class ThreadLister { private static void printThreadInfo(Thread t, String indent) { if (t == null) return; System.out.println…

Mã chương trình sau chỉ ra làm thế nào để liệt kê tất cả các Thread và ThreadGroup đang có mặt trong Java Virtual Machine Continue reading