Video học Drupal

Master The Drupal Video Series: The Basics

Video các giới thiệu các kiến thức cơ bản về Drupal. Cài đặt, cấu hình Drupal ……

Drupal đang được đánh giá cao hiện nay và được xếp hạng cao nhất trong các hệ quản trị nội dung mở năm 2008.  Rất đáng tìm hiểu.

DepositFiles

Video 1 – An Introduction To Drupal
In video 01 of the Drupal Video series, I will introduce you to and define CMS. Some say the Drupal is the best in the CMS arena, but which version of Drupal is right for you? This video will help you decide so don’t skip this one Continue reading