Making .po and .mo files

Using CGI::Application::Plugin::I18N

Making .po and .mo files.

Now the the module is released to CPAN I’ve added a i18n guide on how to make .po and .mo files. Here is a cut down version for my blog:-

Creating .po and .mo files

The .po files are the editable language packs. The .mo files are compiled versions that are a bit faster to use. Continue reading

Tổng quan về Function Point Analysis (FPA) – P1

1. Giới thiệu
Khi bắt tay vào việc thực hiện một dự án, điều bạn băn khoăn đó là làm sao có thể xác định được khối lượng công việc, từ đó có thể tính toán được chi phí về tài nguyên (con người, thời gian, tiền bạc…). Ví dụ như xây một ngôi nhà cần hết bao nhiêu ngày công, khối lượng vật liệu cần thiết, số lượng nhân công, thời gian thực hiện các công đoạn nhỏ như đào móng, xây tường, đổ bê-tông… để cho ngôi nhà được hoàn thành đúng dự kiến. Để tính được khối lượng công việc cho một dự án phần mềm, người ta dùng phương pháp Function Point Analysis (FPA). Continue reading

Tạo mẫu CSS trong Joomla

Trong thế giới của nội dung quản lý hệ thống, nó là không có thêm một nhiệm vụ khó khăn để xây dựng một trang web. Với CMS như Joomla, bạn có thể có thể tạo ra một thương hiệu mới của trang web của bạn trong vòng một ngày. Joomla đi kèm với rất nhiều trong xây dựng các tính năng, và những gì làm được như vậy phổ biến là một thực tế là bạn có thể thêm các tính năng của bên thứ ba để các thành phần cốt lõi Joomla trong các hình thức mở rộng. Continue reading

Joomla Category:Modules

Link here

Modules are lightweight and flexible extensions used for page rendering. Sometimes modules are linked to components such as the “latest news” module which links to the content component (com_content) and displays links to the newest content items. These modules are mostly visible as the “boxes” that are arranged around a component on a typical page, for example, the login module. Modules are assigned per menu item, so, for example, you can decide to show or hide the logon module depending on which component (menu item) is used. However, modules do not need to be linked to components; they don’t even need to be linked to anything and can be just static HTML or text. Continue reading