Công nghệ ADSL

Hiểu một cách đơn giản nhất, ADSL là sự thay thế với tốc độ cao cho thiết bị Modem hoặc ISDN giúp truy nhập Internet được nhanh hơn. Các biểu đồ sau chỉ ra các tốc độ cao nhất có thể đạt được.

Giới thiệu về ADSL
Nội dung

  • Khái quát về ADSL – định nghĩa và cơ chế hoạt động
  • Những thành tố cơ bản giúp tạo thành kết nối ADSL tốc độ cao
  • Những vấn đề thực tế đối với việc triển khai ADSL Continue reading