Ebook trí tuệ nhân tạo ( AI ) – tiếng Việt

Trí tuệ nhân tạo là một môn học bắt buộc của dân IT, để tăng nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn, tôi xin post một ebook khá hay của tiến sĩ Nguyễn Đình Thúc chủ biên. Sách được scan lại từ một sách đã có trên thị trường.

Dung lượng 10,4 MB

Theo blogthuthuat

Ebook trí tuệ nhân tạo ( AI ) – tiếng Việt

Trí tuệ nhân tạo là một môn học bắt buộc của dân IT, để tăng nguồn tài liệu tham khảo cho các bạn, tôi xin post một ebook khá hay của tiến sĩ Nguyễn Đình Thúc chủ biên. Sách được scan lại từ một sách đã có trên thị trường.

Dung lượng 10,4 MB