Cài đặt trình biên dịch và chạy C,C++ trong UBuntu (English)

If you are a developer you need C and C++ Compiler for your development work.In ubuntu you can install the build-essential for C and C++ compilers.

Install C and C++ Compilers in Ubuntu

sudo aptitude install build-essential

This will install all the required packages for C and C++ compilers

Testing C and C++ Programs

Compiling Your first C Programs Continue reading

Ebook C# tiếng Việt

Lần trước có post 1 tài liệu C# bằng tiếng Việt.Big Grin Để làm cho chủ đề về C# này thêm phong phú, với thời gian ít ỏi hiện có, đành post cho cả nhà 1 ebook tiếng Việt khác nữaLaughing Out Loud

Download

Theo blogthuthuat.com