Chia sẻ là cách học tốt nhất !

Thực sự tôi không phải là một lập trình viên bẩm sinh, từ khi vào đại học tôi mới bắt đầu làm quen với máy tính và tôi thấy được sự quan trọng cũng như sự thú vị mà máy tính mang lại, nói cách khác hiện nay tác dụng của máy tính tác động tới mọi mặt cuả đời sống. Tôi biết tôi chỉ là một lập trình viên còn quá non nớt nhưng qua những gì tôi đã học được tôi nhận thấy cách học lập trình tốt nhất đó là chia sẻ vì vậy tôi đã quyết định viết blog này để tổng hợp những bài viết mà tôi thấy hay để chia sẻ cùng mọi người.