Chỉ hiển thị vùng {mainbody} hay {component} của một Website Joomla

Để hiển thị vùng {mainbody} hay vùng {component} của một Website Joomla 1.5 mà không có bất cứ một module nào và cũng không áp dụng định dạng do file CSS quy định bạn có thể sử dụng mẹo sau:

Thêm ?tmpl=component hoặc &tmpl=component và phía cuối đường link của một trang bất kỳ mà bạn muốn hiện vùng {mainbody} / {component}.

Thí dụ: Nếu muốn hiển thị vùng {mainbody} / {component} của website community.joomla.org bạn chỉ cần thêm “?tmpl=component” vào phía cuối của đường link để có link dạng như sau:

http://community.joomla.org/?tmpl=component.

Vùng mainbody trên template Joomla

Vùng {mainbody} / {component} là vùng (P) trong hình trên, nơi sẽ nạp component của trang.

Trong trường hợp bạn lại không muốn mọi người xem được vùng {mainbody} /{component} của Website bạn có thể sử dụng đoạn mã sau, đặt vào file .htaccess.

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On
RewriteCond %{QUERY_STRING} tmpl=
RewriteRule ^(.*)$ http://vinaora.com/index.php [F,L] 

Chú ý: Thay http://vinaora.com bằng địa chỉ Website của bạn. Và nếu muốn chuyển hướng về trang chủ thì thay [F,L] bằng [R,L] (F: Fobridden, R: Redirect, L: Last Rule)

theo vinaora