Dịch hạch thể phổi là gì?

– Dịch hạch là một bệnh không phổ biến ở động vật và người, gây ra bởi vi khuẩn Yersinia pestis (Y. pestis). Y. pestis sống ký sinh trong cơ thể các loài gặm nhấm hoang dã và loài bọ chét sống ký sinh trên các động vật này.

Vi khuẩn dịch hạch dưới kính hiển vi

Continue reading