Làm thế nào khi thiếu file DLL?


DLL (Dynamic Link Library) có thể dịch là “Thư viện liên kết động”, các file .dll thường không tự chạy được nhưng chúng có tác dụng liên kết các thành phần trong Windows lại với nhau. Do đó, chúng có vai trò rất quan trọng trong Windows, chỉ cần thiếu một file dll thì Windows có thể bị lỗi, không chạy được một vài chương trình… Trong quá trình sử dụng, nếu khi thực thi một chương trình, Windows hiện ra thông báo lỗi dạng như “*.dll file not found” hay “Couldn’t find *.dll” nghĩa là máy tính của bạn đã bị thiếu 1 file dll nào đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách sửa lỗi khi gặp trường hợp trên. Continue reading