J2EE Dev : Enterprise JavaBean 3.0 – EJB 3.0

Phiên bản JavaBeans cho doanh nghiệp Enterprise JavaBeans (EJB) được giới thiệu để xây dựng các thành phần phân tán. Khi ra mắt, nó hứa hẹn giải quyết được mọi vấn đề và sự phức tạp trong CORBA. EJB trở thành trung tâm của J2EE sau khi chỉnh sửa vài lần và mở rộng thêm nhiều chức năng. Ngay từ đầu, hầu hết các nhà phát triển đều say mê EJB và dùng EJB trong ứng dụng của mình dù không cần thiết. “Đổ lỗi cho EJB” là xu hướng của nhiều nhà phát triển khi dự án của họ không hiệu quả mà lại sử dụng EJB.

Phát triển EJB chưa bao giờ đơn giản, và nó càng trở nên phức tạp hơn sau mỗi lần phát hành đặc tả EJB. EJB từng được so sánh với một chú voi vì tính phức tạp và nặng nề của nó. Nhiều nhà phát triển cảm thấy EJB giống như lớp siro đường phía trên chiếc bánh rán. Trong thời đại ăn kiêng, cộng đồng chuyên gia EJB không còn cách nào khác phải chuyển đổi EJB sang dạng ít béo, bằng cách đơn giản hóa quá trình phát triển của EJB. Cộng đồng chuyên gia EJB 3.0 đưa ra hình ảnh về mô hình rút gọn (lightweight model) trong hội nghị JavaOne 2004 khi họ thông báo ra mắt bản phác thảo đặc tả EJB 3.0 đầu tiên. Continue reading