Tổng quan về Function Point Analysis (FPA) – P1

1. Giới thiệu
Khi bắt tay vào việc thực hiện một dự án, điều bạn băn khoăn đó là làm sao có thể xác định được khối lượng công việc, từ đó có thể tính toán được chi phí về tài nguyên (con người, thời gian, tiền bạc…). Ví dụ như xây một ngôi nhà cần hết bao nhiêu ngày công, khối lượng vật liệu cần thiết, số lượng nhân công, thời gian thực hiện các công đoạn nhỏ như đào móng, xây tường, đổ bê-tông… để cho ngôi nhà được hoàn thành đúng dự kiến. Để tính được khối lượng công việc cho một dự án phần mềm, người ta dùng phương pháp Function Point Analysis (FPA). Continue reading