IE trên Linux với IE4Linux

Thực tế thì IE chạy vừa chậm lại nhiều lỗi. Nói chung là cũng ít ai dùng IE làm gì, vậy thì chúng ta cài đặt IE trên linux làm gì ? Đơn giản là vì chúng ta muốn test lỗi hoặc kiểm tra website của mình có chạy tốt trên linux hay không. Giải pháp là IE4Linux. Để đơn giản hóa việc cài đặt thì các bạn có thể down các package về và cài đặt bình thường như trên windows. Tuy nhiên topic này quangtrong muốn thiên về dùng terminal hơn, để nếu các bạn có cài đặt và config 1 server dùng linux thì có lẽ cũng sẽ cảm thấy quen thuộc hơn. Continue reading