Độ nhạy sáng (ISO)

Là độ nhạy sáng của phim hay của bộ cảm biến. Ký hiệu thường dùng trên phim nhựa là ASA, ISO, DIN,… Tương tự như vậy, máy ảnh số cũng dùng thông số ISO để biểu thị các cấp của độ nhạy sáng

Độ nhạy – IOS
Mức độ bắt sáng
Độ sáng nơi chụp ảnh
<100 thấp mạnh
100 – 200

trung bình

trung bình
>= 400 cao yếu
ISO 100 -200 là độ nhạy sáng thông dụng mà hầu hết các máy ảnh số compact dùng để thiết lập mặc định, vừa phù hợp với ánh sáng thường gặp,vừa cho ra ảnh có độ mịn chấp nhận được, đồng thời, cũng phù hợp với người sử dụng không chuyên.

Trong một số máy ảnh compact sau này cho phép bạn tăng độ nhạy sáng lên 400, 800, 1.600,…. Continue reading