jQuery : thư viện Javascript số một

Sau một thời gian tìm hiểu và xem xét các thư viện javascript mình quyết định là sẽ chọn jQuery để nghiên cứu trước. Lý do là thư viện này khá mạnh, có tutorial và tài liệu tham khảo dễ học, đã có sách xuất bản, có nhiều thư viện mở rộng và đặc biệt là có thể dùng chung tương thích với các thư viện khác như Prototype.

Bạn nào chuyên về thiết kế web và chỉ biết một chút về javascript thì khi dùng jQuery sẽ thấy dễ dàng và rất tiện lợi. Dưới đây là một vài mình họa cho các ứng dụng của jQuery trong trang web. Continue reading