Những bước cơ bản để trở thành MCSA (phầnII)

Ở phần tạo Users tôi đặt password theo từng User. Sau phần này có thể chỉnh sửa lại được rồi. Chúng ta thống nhất không dùng password cho user để thực hành cho nhanh nha.


Continue reading

Advertisements