Chèn một module bất kỳ vào bài viết

Trên các trang web Joomla, chúng ta thường cho hiển thị các module vào các position (vị trí) đã có sẵn. Chẳng hạn cho hiển thị module quảng cáo Google Adsense vài vị trí left (bên trái), cho hiển thị module tin liên quan vào vị trí right (bên phải), cho hiển thị module tin mới nhất vào vị trí user1, cho hiển thị banner quảng cáo tại vị trí top

Và do đó nhiều người đã đặt câu hỏi đại loại như:

  • Liệu Joomla có thể cho phép chèn module vào bài viết thay vì vào các vị trí đã có sẵn hay không?
  • Làm thế nào để chèn module quảng cáo Google Adsense, module quảng cáo Adbrite, module tin liên quan, module menu… vào bài viết?

Câu trả lời là: “Joomla hoàn toàn có thể làm được, thậm chí rất nhanh và dễ dàng“. Các thao tác thực hiện chỉ gồm các bước sau:

Bước 1: Thêm mới hoặc nhân bản một module mà bạn muốn chèn vào bài viết.

  • Mở menu Extensions -> Module Manager
  • Thêm mới module bằng cách nhấn vào nút [New], chọn loại module.
  • Nếu bạn muốn nhân bản một module đã có sẵn thì nhấn vào nút [Copy].
Nhân bản một module

Bước 2: Mở module mới được tạo thêm hoặc vừa được nhân bản

  • Mở module mà bạn đã tạo ở bước trên
  • Nếu bạn nhân bản một module đã có sẵn thì module mới sẽ có tên bắt đầu bằng “Copy of…

Bước 3: Gán cho module vị trí mới

  • Tại mục “Postion“, thay vì chọn những vị trí đã có sẵn trong danh sách thả xuống chúng ta có thể gõ vào một vị trí mới, chẳng hạn “vi-tri-quang-cao-Adsense” (nên chọn một cái tên bất kỳ khác với những cái đã có trong danh sách)
Gán vị tri mới cho module

Bước 4: Mở bài viết mà bạn muốn chèn module

  • Mở bài viết mà bạn muốn chèn module, và tại vị trí cần chèn, bạn gõ đoạn mã sau:

Load Module Code

  • Thay “module” bằng tên vị trí mà bạn đã gán cho module cần chèn, chẳng hạn “vi-tri-quang-cao-Adsense” (không có dấu “)

Lưu ý:

Nếu không thấy module xuất hiện trong bài viết thì bạn cần kiểm tra xem plugin_loadmodule đã được bật chưa (vào menu Extensions -> Plugin Manager)

Để điều khiển định dạng của module được chèn mới trong bài viết, bạn có thể vào phần quản lý Plugin (menu Extensions -> Plugin Manager), chọn plugin có tên “Content – Load Module“, trong phần tham số bên tay phải, tìm mục “Style” và chọn định dạng muốn xuất ra.

Cấu hình plugin

Đừng bao giờ sử dụng các vị trí đã có sẵn như “left“, “right“, “user1“… vì Joomla sẽ hiện tất cả các module mà trước đó đã được gán cho các vị trí này và chúng ta sẽ khó mà kiểm soát cách chúng hiển thị.

Theo vinaora

Module là gì?

Module là một trong 3 thành phần mở rộng chính của Joomla! Đó là một đoạn mã nhỏ thường được dùng để truy vấn các thông tin từ cơ sở dữ liệu và hiển thị các kết quả tìm được. Nó có thể được nạp vào một vị trí bất kỳ trên template (vị trí left, right, top, bottom… hoặc vị trí do người dùng định nghĩa); có thể hiện trên tất cả các trang của Website hay một số trang được ấn định. Khả năng tương tác giữa người sử dụng và hệ thống thông qua module là hạn chế (chúng ta thường chỉ nhận thông tin trả về).

Module có tên bắt đầu bằng mod_

Chúng ta có các module thông dụng:

* Lastest News (mod_latestnews): Module hiển thị các tin mới nhất
* Popular News (mod_mostreads): Module hiển thị các bài được quan tâm nhiều nhất
* Related Items (mod_related_items): Module hiển thị các bài viết liên quan
* Random Image (mod_random_image): Module hiển thị các ảnh ngẫu nhiên
* Search Module (mod_search): Module công cụ tìm kiếm
* Login Module (mod_login): Module hiển thị form đăng nhập hệ thống
* Stats Module (mod_stats): Module hiển thị các thông tin thống kê về hệ thống
* Menu Module (mod_mainmenu): Module hiển thị các menu của website
* Banners Module (mod_banners): Moudule hiển thị các banner quảng cáo
* …

Theo vinaora