Cơ bản về SSH

SSH (tiếng Anh: Secure Shell) là một giao thức mạng dùng để thiết lập kết nối mạng một cách bảo mật. SSH hoạt động ở lớp trên trong mô hình phân lớp TCP/IP. Các công cụ SSH (như là OpenSSH, …) cung cấp cho người dùng cách thức để thiết lập kết nối mạng được mã hoá để tạo một kênh kết nối riêng tư. Hơn nữa tính năng tunneling của các công cụ này cho phép chuyển tải các giao vận theo các giao thức khác. Do vậy có thể thấy khi xây dựng một hệ thống mạng dựa trên , chúng ta sẽ có một hệ thống mạng riêng ảo VPN đơn giản.

SSH là gì?

SSH là một chương trình tương tác giữa máy chủ và máy khách có sử dụng cơ chế mã hoá đủ mạnh nhằm ngăn chặn các hiện tượng nghe trộm, đánh cắp thông tin trên đường truyền. Các chương trình trước đây: telnet, rlogin không sử dụng phương pháp mã hoá. Vì thế bất cứ ai cũng có thể nghe trộm thậm chí đọc được toàn bộ nội dung của phiên làm việc bằng cách sử dụng một số công cụ đơn giản. Sử dụng SSH là biện pháp hữu hiệu bảo mật dữ liệu trên đường truyền từ hệ thống này đến hệ thống khác. Continue reading

Bảo mật hệ thống firewall từ xa bằng SSH

Hầu hết những hệ thống firewall đều tích tích hợp một thành phần nền tảng Web cho phép người dùng cấu hình những hệ thống firewall này.

Điều này cũng đúng với nhiều hệ thống firewall tối thiểu (như Linksys, D-link, …) và cũng đúng với nhiều hệ thống firewall mã nguồn mở như pfSense. Những hệ thống này thường cung cấp nhiều phương án truy cập giao diện web từ xa qua mạng Internet, tuy nhiên việc truy cập từ xa này lại không được đảm bảo bảo mật

.

Thay vào đó, nếu có một hệ thống firewall bên trong mạng có thể chuyển tiếp một cổng cho SSH (Secure Shell – Một giao thức mạng được sử dụng để cung cấp một kênh bảo mật khi hai máy tính kết nối với nhau), khi đó bạn có thể kích hoạt vào SSH và sử dụng TCP Forwarding để tiếp cận firewall thông qua hệ thống bên trong mạng này. Hệ thống firewall này có lợi thế phân quyền và khả năng mã hóa mạnh. Nếu hệ thống firewall từ xa đang chạy SSH, bạn không cần một hệ thống nội bộ khác để chạy SSH, chỉ cần chạy SSH trong hệ thống firewall. Continue reading

By dbglory Posted in Linux Tagged

SSH trong Ubuntu (English)

SSH (Secure Shell) allows you to connect to another computer. When you SSH into a Ubuntu box, it is almost the same as if you were to sit in front of that computer’s terminal. SSH also supports file transfers so it is useful if you want to connect to, say, a LAMP server remotely.

Installation

First, install the OpenSSH server. During this time, you may want to record the server’s IP address or host name. Continue reading

By dbglory Posted in Linux Tagged

Sử dụng SSH trong Ubuntu (English)

So let’s say you have a private LAN running in your secret underground lab. Maybe you’ve got a Linux box hardwired to a WiFi router, and maybe a Mac or Linux laptop floating around somewhere, and you need a quick way to transfer files or execute shell commands remotely.

What you need is SSH, the Secure Shell. SSH is a powerful tool which allows secure remote login over insecure networks. It provides an encrypted terminal session with strong authentication of both the server and client using public-key cryptography. This tutorial will cover the basics of SSH’s most useful features: Continue reading

By dbglory Posted in Linux Tagged